Reklama

Leidinys „Kazlų Rūdos laikraštis” leidžiamas nuo 2005 m. lapkričio mėn. 11 d. Leidėjas – VšĮ „Kazlų Rūdos laikraštis”. ISSN 1822 – 3303. Leidinys platinamas NEMOKAMAI. Tiražas – 2000 egz.

Šiuo meti popierinė laikraščio versija neleidžiama.

Reklamos užsakymo ir pateikimo tvarka, reikalavimai

Reklaminis plotas užsakomas raštu ne vėliau kaip prieš 3 d. iki reklaminės medžiagos spausdinimo.

Užsakant reklamą nurodomas reklaminio maketo plotas (matmenys), pageidaujamas spausdinimo grafikas bei vieta. Užsakant reklaminį plotą be išankstinės sutarties, su užsakymu pateikiamas ir garantinis raštas.

Maketas pateikiamas kompiuterinėse informacijos laikmenose. Rekomenduojama kartu pateikti išvestą kontrolinį atspaudą. Pateikiami maketai turi atitikti VšĮ „Kazlų Rūdos laikraštis” reikalavimus.

Jei Užsakovas nesilaiko nurodytų reikalavimų, Vykdytojas neatsako už atliktų darbų kokybę. Argumentuotos pretenzijos dėl reklamos kokybės ar kt. priimamos raštu ne vėliau kaip per 3 d. po jos išspausdinimo.

Leidinio matmenys

Plotis (mm)

1 stulpelis

2 stulpelis

3 stulpelis

4 stulpelis

 

59,57

123,51

187,16

251

 

Aukštis (mm)

Pirmas psl.

Vidiniai psl.

Paskutinis psl.

304

365,33

365,33

Reikalavimai maketui: rastrinės grafikos maketas, TIF arba JPG  formato, 300 dpi.

Įkainiai

1 puslapis – 0,9 EU/kv.cm.

Kiti puslapiai – 0,6 EU/kv.cm.

Asmeniniai skelbimai

Norėdami paskelbti paprastą skelbimą atsiųskite tekstą (iki 10 žodžių) el. pašto adresu info@kazluruda.info Skelbimas spausdinamas vieną kartą. Kaina – 1,5 Eur. Skelbimai priimami iki savaitės trečiadienio 17.00 val.

Reklaminiai skydeliai

Reklaminiai skydeliai portale www.kazluruda.info talpinami naudojant Google Adsense sistemą. Skelbimų tipai apima teksto skelbimus, vaizdinius skelbimus ir šių dviejų tipų derinius. Reklamą galite užsisakyti per Google AdSense sistemos partnerius.

Suteikiame galimybę patalpinti užsakovo pasigamintą reklaminį skydelį pagal portalo www.kazluruda.info pateiktus techninius reikalavimus. Rekomenduojami reklaminių skydelių dydžiai yra 728×90, 300×300 ir 300×400.

Užsakovo pateikti reklaminiai skydeliai talpinami ne trumpesniam nei 1 mėn. laikotarpiui.

Reklaminių skydelių kainos: 728×90 – 20 Eur/sav., 300×300 – 10 Eur/sav., ir 300×400 – 12 Eur/sav. Pasirinktai reklaminio skydelio pozicijai taikomi papildomi mokesčiai, sudarantys nuo 50 iki 100 proc. talpinimo kainos.

Reklamai portale www.kazluruda.info gali būti taikomos agentūrinės nuolaidos.

Politinių kampanijų metu reklama (tekstai, skelbimai ir reklaminiai skydeliai) apmokestinami pagal tuo metu VšĮ „Kazlų Rūdos laikraštis“ Vyriausiajai rinkimų komisijai deklaruotus galiojančius reklamos įkainius.