- Reklama -
Pradžia Aktualijos Svarstomas Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto projektas

Svarstomas Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto projektas

- Reklama -

Kazlų Rūdos savivaldybės Administracija parengė Savivaldybės 2021 metų biudžeto projektą, kuris skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.kazluruda.lt.

Planuojamos savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos ir asignavimai sudaro 13 464,3 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 metais, pajamos ir asignavimai didėja 174,1 tūkst.  Eur arba 1,3 procento. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 m. pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudaro 6 711,0 tūkst. Eur ir yra mažesnės už 2020 m. 148,0 tūkst. Eur arba 2,2 procento.

Kaip ir kiekvienais metais, biudžeto išlaidų struktūra lieka nepakitusi, didžiausia išlaidų dalis skiriama švietimui, socialinei paramai, ekonomikai ir bendroms valstybės paslaugoms vykdyti. Planuojamos 2021 metų Savivaldybės biudžeto išlaidos – 13 464,3 tūkst. Eur, iš jų:

Savarankiškoms funkcijoms vykdyti 6998,8 tūkst. eurų arba 52 %.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 1352,9 tūkst. eurų arba 10 %.

Ugdymo reikmėms finansuoti 3823,1 tūkst eurų arba 28,4 %.

Tikslinė dotacija savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 375,2 tūkst eurų arba 2,8 %.

Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams 2021 m. įsigyti 19,2 tūkst eurų arba 0,1 %.

Valstybės biudžeto dotacija savivaldybių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 8,0 tūkst. eurų arba 0,1 %.

Valstybės biudžeto lėšos neformaliam vaikų švietimui 64,3 tūkst. eurų arba 0,5 %.

ES lėšos neformaliajam vaikų švietimui vykdyti 5,4 tūkst. eurų arba 0,1 %.

Aplinkos apsaugos rėmimo ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 119,5 tūkst. eurų arba 0,9 %.

Surinktų BĮP asignavimai 446,9  tūkst. eurų arba 3,3 %.

Skolintos lėšos 251,0 tūkst. eurų arba 1,8 % nuo visų asignavimų.

Išsamiau su biudžeto projektu galima susipažinti Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje (telefonas 8 343 68 620, el.paštas vaida.makaveckiene@kazluruda.lt).

Asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto projekto gali pateikti elektroniniu paštu priimamasis@kazluruda.lt arba raštu Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui iki 2021 m. vasario 10  d. įskaitytinai.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2021 metų biudžeto projektas:

1. 1 priedas (XLSX)

2. Biudžeto pajamų 1 priedas (XLSX)

3. Biudžeto pajamų 2 priedas (XLSX)

4. 2 priedas (XLSX)

5. Asignavimų paskirstymo 1 priedas (XLSX)

6. Asignavimų paskirstymo 2 priedas (XLSX)

7. Asignavimų paskirstymo 3 priedas (XLSX)

8. Asignavimų paskirstymo 4 priedas (XLSX)

9. Asignavimų paskirstymo 5 priedas (XLSX)

10. Aiškinamasis raštas (DOCX)

- Reklama -
- Reklama -

Žinios

- Reklama -
- Reklama -