- Reklama -
Pradžia Covid-19 Kazlų Rūdos savivaldybėje greitaisiais COVID-19 testais pradedami testuoti švietimo įstaigų darbuotojai

Kazlų Rūdos savivaldybėje greitaisiais COVID-19 testais pradedami testuoti švietimo įstaigų darbuotojai

- Reklama -

Kazlų Rūdos savivaldybėje pradėtas dar vienos tikslinės grupės testavimas – nuo sausio 28 d. vyksta švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojų testavimas greitaisiais testais.

Pagal pateiktus ugdymo įstaigų duomenis, savivaldybėje yra 104 švietimo darbuotojai, kurie patenka į šį sąrašą.

Greitaisiais antikūnų testais gali tirtis švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojai, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenys, dirbantys specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenys, dirbantys profesinio mokymo įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas.

Tirtis negali tik tie žmonėms, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 90 dienų ar turi teigiamą antikūnų tyrimo atsakymą per pastarąsias 60 dienų.

Greitieji testai atliekami VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centre, adresu: Vytauto g. 45, Kazlų Rūda.

Savivaldybės inf.

- Reklama -
- Reklama -

Žinios

- Reklama -
- Reklama -