- Reklama -
Pradžia Bendruomenės Advento popietė „ Juos lydėjo šventas jausmas“

Advento popietė „ Juos lydėjo šventas jausmas“

- Reklama -

Gruodžio 9 dieną Jūrės kaimo bendruomenės namuose vyko Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos Kazlų filialo ir Jūrės kaimo bendruomenės organizuotaAdvento popietė „ Juos lydėjo šventas jausmas“. Renginio metu buvo įžiebta Tikėjimą simbolizuojanti žvakė, susirinkusiems pristatyta paroda „Kazlų Rūdos krašto Vyties Kryžiaus kavalieriai ir savanoriai“, skambėjo tautos didvyriams skirtos Jūrės kaimo kapelos „Medlieva“ dainos.

Lietuva visada buvo turtinga šviesiais žmonėmis. Kiekvieną šimtmetį  kilo jie tarsi švyturiai, širdies taurumu, šviesos troškimu, savo gyvenimu rodydami  kelią į  laisvesnį, šviesesnį, prasmingesnį  gyvenimą.

Visos šios savybės būdingos 1918-1920 metų savanoriams,  Lietuvos kariuomenės ir valstybės kūrėjams.Šie XX a. pradžioje atsikuriančios Lietuvos valstybės gynėjai, žmonių vadinti tiesiog savanoriais, tarpukario visuomenėje buvo žinomi ir gerbiami. O dabar primiršti.

Švenčiant atkurtos Lietuvos  šimtmetį, parengta virtuali paroda apie Kazlų  Rūdos krašto Vyties  Kryžiaus kavalierius ir savanorius.  Kartu su visos šalies savanoriais, jie iškovojo ir apgynė  mūsų valstybės Nepriklausomybę, užtikrino jos vientisumą nuo 1918 iki 1923 metų. 

Įvairių šaltinių duomenimis Savanorių gretose kovojo 131 mūsų kraštietis. 21 iš jų buvo apdovanoti Vyties Kryžiumi, 3 – dviem Vyties Kryžiais.   Šie skaičiai nėra visai tikslūs.  Sovietinės okupacijos metais vien savanorio vardas, nuotrauka ar apdovanojimas galėjo tapti bilietu į lagerį ar tremtį, todėl  žmonės apie tai viešai nekalbėjo, slėpė nuotraukas ir apdovanojimus ir tik po Neprikausomybės  atkūrimo išdrįso apie tai kalbėti.  Dabar jų vardai, pavardės skelbiami norint priminti Lietuvai jos didvyrius, pasitikrinti ar kas nepraleista, nesuklysta ir tikintis, kad atsilieps giminės, artimieji ar kaimynai tų karžygių, kurių vardai nepaminėti.

Rita Sliserienė

- Reklama -
- Reklama -

Žinios

- Reklama -
- Reklama -