NAUJAUSI STRAIPSNIAI

Gimnazistai apsilankė technologijų ir verslumo renginyje SWITCH

Rugsėjo 20 dieną mes, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus 3-4 klasių gimnazistai, važiavome į ketvirtus metus iš eilės vykstantį  didžiausią Baltijos regione moderniųjų technologijų ir verslumo renginį SWITCH Vilniuje, kur  dalyvavome renginiuose, skirtuose jaunimui.  Klausėmės įdomių...
plauku slinkimas vitaminai

Kaip maistinės medžiagos puoselėja Jūsų grožį iš vidaus

Žurnale „Žmonės“ gydytoja Rūta Merkytė–Elekšienė tvirtina, kad būtinieji mineralai, pavyzdžiui, selenas ir cinkas, itin svarbūs Jūsų odos, plaukų ir nagų sveikatai. Skaitydami toliau sužinosite, kodėl tokie maisto papildai kaip „Bio-Selenium + Zinc“ gali Jums...

VDC “ Šypsniukas” dalyvavo projekte „Keliaujant Lietuvos laisvės kovotojų partizanų takais“

Organizacijai “Vaiko vartai į mokslą“ skyrus finansavimą, vaikų dienos centras „Šypsniukas“ vykdė projektą „Keliaujant Lietuvos laisvės kovotojų partizanų takais“. Vykdydami šį projektą norime supažindinti vaikus su Lietuvos istorija, kuri neperseniausiai palietė Lietuvos valstybę. Apie to...

Eksperimentas Marijampolės apskrities daugiabučiuose: ar esame pakantūs socialinio būsto kaimynystei?

1 iš 5 Marijampolės apskrities daugiabučių gyventojų nenorėtų, kad jų kaimynystėje būtų įrengti socialiniai būstai. Tai paaiškėjo 60-tyje šalies miestų ir miestelių surengus eksperimentą, kurio metu daugiau nei 8 tūkst. daugiabučių gyventojų gavo pranešimus,...

Pirmą kartą šalyje rengiamuose atviruose rinkimuose galės dalyvauti ir Kazlų Rūdos gyventojai

Jau ki­tais me­tais vyk­sian­tiems pre­zi­den­to rin­ki­mams Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai (TS-LKD) sa­vo kan­di­da­tą kels po įgy­ven­din­tų iš­anks­ti­nių vi­di­nių rin­ki­mų, ku­riuo­se pir­mą kar­tą Lie­tu­vos po­li­ti­nių par­ti­jų is­to­ri­jo­je par­ti­jos kan­di­da­tas bus iš­rink­tas bal­suo­jant ir par­ti­jai ne­pri­klau­san­tiems...

Nuo šiol bus ribojamas politinių kampanijų dalyvių konsultantų ratas

Šiandien Seimas priėmė Teisingumo ministerijos parengtą Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo pataisą, kurioje numatyta, kokių valstybių konsultantai galės konsultuoti Lietuvoje vyksiančių rinkimų dalyvius. „Šios šiandien priimtos pataisos dėl politinių kampanijų konsultantų leis užtikrinti,...

Nerija Kazlų Rūdos gyventojams dovanos „Auksinių dainų kolekciją“

Išgirdę ansamblio pavadinimą  „ NERIJA“ – daugelis suklūsta: o koks gi šiandien legendinis  „Nerijos“ ansamblis? Ogi toks kaip ir anuomet ! Tie patys muzikantai, tos pačios dainos ! Gal tik ta buvusių dainininkų tunta išsiblaškė...

Siekiama pagerinti miesto kraštovaizdį

2018 m. spalio 23 d. 17.30 val. Kazlų Rūdos savivaldybės Didžiojoje salėje (II aukštas, Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) vyks viešas projekto „Gamtinio karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje"...

Mokslo metų pradžia Kazlų Rūdos Trečiojo amžiaus universitete ( TAU)

Šį rudenį mokslus Trečiojo amžiaus universiteto studentai pradėjo Mišiomis bažnyčioje rugsėjo 30 d., o spalio 1-ją, Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto direktorės Onutės Sakalauskienės kvietimu, vyko į Marijampolę, kur kultūros centre susirinko šimtai trečiaamžininkų. Miesto...

Mažėja renkamų savivaldybių tarybų narių skaičius

2019 metų kovo 3 dieną vyksiančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose bus renkama 22 savivaldybių tarybų nariais mažiau. Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (įstatymas) 10 straipsnis numato, kad į savivaldybės tarybą iš viso renkama: 1) 51 savivaldybės tarybos narys...