Mirė kraštietė socialinių mokslų daktarė Anelė Vosyliūtė

0
247

Lapkričio 20 d. netekome žinomos kraštietės socialinių mokslų daktarės Anelės Vosyliūtės.

 Anelė Vosyliūtė gimė 1944 07 10 Kazlų Rūdoje, čia sidabro medaliu  baigė vidurinę mokyklą.  1967 m. baigė matematikos studijas Vilniaus universitete.  Po studijų dirbo Vilniaus universiteto Sociologinių tyrimų laboratorijoje, Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriuje, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute,  Lietuvos socialinių tyrimų centre, nuo 2003 m. –  Šiaulių universiteto Lyčių studijų centre. Yra stažavusis Maskvos universitete,  Švedų taikomųjų socialinių studijų koledže Uppsaloje. Anelė Vosyliūtė nuo 1990 m. buvo Tarptautinio sociologijos instituto Berlyne nare. Ji – humanistinės sociologijos ir filosofinio pobūdžio sociologinių tyrimų pradininkė Lietuvoje. Mokslinės veiklos pagrindinės sritys – kaimo, lyčių, miesto, religijos sociologija, Lietuvos sociologijos istorija, marginalių asmenybių, moterų problemos, vartotojiškumas, kraštotyra. Jai rūpėjo visi „mažutėliai“. Buvo žurnalo Filosofija. Sociologija atsakingoji sekretorė. Paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių. Svarbiausi veikalai: Socialinės grupės: raiška ir ypatumai (1998), Socialinė atmintis: minėjimai ir užmarštys (2003), Varguomenė: gyvensena ir vertybės (2004), Akademinis jaunimas: gyvenimo būdas ir vertybės (2005), Kalėjimo įnamiai: grįžimo į visuomenę lūkesčiai (2006), Visuomenės pakraščių žmonės: praradimai ir viltys (visi su kitais, 2012).

Anelė Vosyliūtė  niekada nenutraukė ryšių su Kazlų Rūda. Čia ji atostogaudavo (išsaugojo gimtuosius tėvų namus), mėgo pasivaikščioti po miestelį, džiaugdavosi visomis geromis naujienomis.  Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio bibliotekai yra dovanojusi savo išleistų knygų, dalyvaudavo bibliotekos konferencijose, mielai susitikdavo su skaitytojais. Jai buvo svetimas bet koks savo išsimokslinimo  demonstravimas.  Ji domėjosi kraštotyra,  rinko medžiagą  apie Kazlų Rūdą,  ketino išleisti Lietuvos valsčių“ serijos monografiją „Kazlų Rūda“. Deja ilga ir sunki liga  neleido įgyvendinti šio sumanymo.  

Mes, pažinojusieji Anelę Vosyliūtę, visada ją prisiminsime su meile ir gilia  pagarba.

Nuoširdi užuojauta Anelės Vosyliūtės dukrai Martai, seseriai Kristinai Bradūnienei ir kitiems giminaičiams.

Velionės urnos pagerbimas vyks Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje 2019 m. lapkričio 23 d., šeštadienį, 12 valandą. Urna bus palaidota Kazlų Rūdos senosiose kapinėse tėvų  Vosylių kape.

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos inf.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/kazluruda/domains/kazluruda.info/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353