Erasmus+ sėkmės labirintai

0
60

Dauguma esame girdėję žodį „Erasmus“. Tai daug žadanti, skatinanti tobulėti  tarptautinio bendradarbiavimo programa.

Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla, ugdanti specialiųjų poreikių turinčius mokinius (SUP), taip pat nusprendė žengti pirmąjį žingsnį tarptautautinio bendradarbiavimo link, ir 2018 metų pabaigoje įsitraukė į vieną iš Erasmus+ projektų „Let’s make SENse of school – how to identify and help students with SEN – Special Educational Needs“ („Kaip atpažinti ir padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“).

Projekte dalyvaujame kartu su Lenkijos, Švedijos, Graikijos, Rumunijos ir Turkijos mokyklų atstovais. Dalyvaudami šiame projekte turime galimybę praplėsti savo žinias, mokėjimus ir įgūdžius, pamatyti kaip ugdomi SUP mokiniai kitose šalyse.    Nors projektas dar tik įpusėjo, tačiau skirtumai ugdymo sistemų yra akivaizdūs. Lankydamiesi Lenkijoje likome sužavėti jų svetingumu, Švedijoje nustebino  didelis  dėmesys SUP vaikų estetiniam ir muzikiniam lavinimui,  Graikijoje pastebėjome ypatingą rūpestį mokinių saugumu. Mokymuose dalyviai susipažino su įvairiais SUP  mokinių  motyvavimo būdais, mokymo metodų įvairove. Visos įgytos žinios yra sėkmingai taikomos ugdymo procesui organizuoti, atsispindi kasdienėje profesinėje pedagogų veikloje.

Vedini noro dalintis projekto metu įgyta patirtimi ir įspūdžiais, aktyviai bendraujame su mokyklos bei miesto švietimo bendruomenėmis. Kviečiame ir kitas mokyklas nebijoti  žengti pirmąjį žingsnį, prisijungiant prie aktyvios Erasmus+ veiklos.

Kazlų Rūdos “Saulės” mokyklos inf.