„IKEA Industry Lietuva“ pradėjo taikyti naują emisijų matavimo metodiką

1
147
Gyventojai baiminasi dėl oro užteršumo situacijos Kazlų Rūdoje. Jie siūlo mieste įrengti stacionarų oro taršos matuoklį, kurio duomenys būtų viešai prieinami.

ES 2015 m. pabaigoje pateikė Medienos plokščių gamybos geriausių prieinamų gamybos būtų (GPGB) išvadą, kuria remdamasi „IKEA Industry Lietuva“ nuosekliai įgyvendina tvarią veiklą užtikrinančius pokyčius.

Vadovaudamasi GPGB rekomendacija, bendrovė pernai inventorizavo visus gamykloje esančius taršos šaltinius, taip pat buvo atlikti matavimai, naudojantis tobulesne metodika. Matavimus atliko Vokietijos įmonė.

Atlikus matavimus, užfiksuota, kad lakiųjų organinių junginių (LOJ) ženkliai skiriasi nuo iki tol nustatytų reikšmių. Gamybos procesai, galėję lemti didesnes LOJ emisijas, keisti nebuvo, taigi, Kauno Technologijos universitetas (KTU) atliko studiją, kurioje buvo sugretintos abi – senoji ir naujoji – matavimo metodikos.

Remiantis KTU studijos duomenimis, LOJ nebuvo išmetama daugiau, tiesiog naujoji matavimo metodika rodo didesnius skaičius, kurie negali būti tiesiogiai lyginami su skaičiais, kai matavimai atliekami senesne metodika. Apie metodikos pakeitimą bendrovė dar pernai informavo Aplinkos apsaugos agentūrą. Sausio viduryje ši informacija buvo pateikta „IKEA Industry Lietuva“ bendradarbiavimo su Kazlų Rūdos bendruomene darbo grupėje, kurios posėdžio protokolas buvo paskelbtas viešai.

Naujoji metodika yra tobulesnė ir tikslesnė. „Metodikos tobulėja, todėl jų atnaujinimas, siekiant turėti kuo tikslesnius duomenis apie esamą situaciją, yra labai svarbus. Tiesa, tai pereinamuoju laikotarpiu reiškia, kad senesnių ir naujų matavimų objektyviam palyginimui būtinos papildomos priemonės“, – teigia „IKEA Industry Lietuva“ Tvariosios plėtros vadovė Emilija Jelisejevienė.

Ji priduria, kad nors „IKEA Industry Lietuva“ visada laikėsi ir laikosi galiojančių taršos normų, naujosios GPGB išvados leidžia jau šiandien eiti link naujų, aukštesnių gamybos standartų, kurie ilgainiui, tikėtina, taps standartu rinkoje ir paveiks ES bei nacionalines gamybos reguliavimo normas. „Toks proaktyvus veikimas atitinka platesnį „IKEA Industry Lietuva“ siekį plėtoti tvarią gamybą ir didinti bendruomenės komfortą – tokį siekį šiandien įrodo ir bendrovės artimiausių dvejų metų planai, diegti papildomas aplinkosaugines priemones“, – priduria bendrovės Tvariosios plėtros vadovė.

IIL inf.

1 komentaras

  1. Aš nežinau kam iš viso reikėjo spausdinti tokį straipsnį, kuriame tiek mažai faktų ir tiek daug maišalynės. Jei apie medienos plokščių gamybos geriausių prieinamų gamybos būtus (GPGB) galima suprasti kad rašant padaryta klaida, tai apie naują matavimo metodiką(kokią?) informacija pateikta skurdi ir prieštaringa. Toliau įdedu ištrauką iš straipsnio, kurios nesupratau.
    „Atlikus matavimus, užfiksuota, kad lakiųjų organinių junginių (LOJ) ženkliai skiriasi nuo iki tol nustatytų reikšmių. Gamybos procesai, galėję lemti didesnes LOJ emisijas, keisti nebuvo, taigi, Kauno Technologijos universitetas (KTU) atliko studiją, kurioje buvo sugretintos abi – senoji ir naujoji – matavimo metodikos.

    Remiantis KTU studijos duomenimis, LOJ nebuvo išmetama daugiau, tiesiog naujoji matavimo metodika rodo didesnius skaičius, kurie negali būti tiesiogiai lyginami su skaičiais, kai matavimai atliekami senesne metodika.“
    Ar parašyta kiek lakiųjų organinių junginių taršos šaltinių yra įmonėje?Ar nurodyta kiek tonų per metus LOJ ir kokių įmonė pašalina į atmosferos orą? Koks skirtumas susidarė LOJ t/m naudojant senąją ir naująją metodikas? Galima dar klausti ir klausti. Aš net pikčiausiam savo priešui nelinkėčiau stovėti prie šios įmonės palei žemę besiraitančių dūmų apsuptyje.

Jūsų komentaras

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.