Gyventojai barė valdžią

26
1040

Savivaldybės įmonėje „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ kontrolieriams nustačius veiklos ir administravimo pažeidimus, praėjusią savaitę, vasario 20 d. buvo surengtas viešas šilumos vartotojų, Kazlų Rūdos bendruomenės ir bendrovės atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo savivaldybės meras Vytautas Kanevičius bei auditą atlikusi kontrolierė Inga Kaminskienė. Progą pasisakyti apie neraminančią padėtį praleido šiuo metu į mero pareigas kandidatuojantys politikai, tuo pačiu laiku dalyvavę Marijampolės televizijos debatuose.

Audringo susitikimo metu gyventojai negailėjo priekaištų politikams už skandalingą padėtį įmonėje. Meras V. Kanevičius išdrįso prisiimti atsakomybę už iš rankų išslydusią „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ veiklos kontrolę. Pasak mero, sprendimas buvusiam katilinės operatoriui „Litesko“ mokėti 200 tūkst.  Eur kompensaciją buvo nelengvas, bet būtinas. Delsimas, anot V. Kanevičiaus, vėliau būtų kainavęs dar brangiau. Savivaldybės vadovas pripažino, kad „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ tapo politikų įrankiu rinkimų išvakarėse, o kai kurie sprendimai įmonei galėjo baigtis bankrotu. „Lenkiu savo žilą galvą prieš Kazlų Rūdos bendruomenės narius už pakankamos kontrolės nebuvimą“, – gyventojų atsiprašė V. Kanevičius.

„Kazlų Rūdos laikraštis“ uždavė keletą klausimų kadenciją baigiančiam merui V. Kanevičiui ir kandidatams pastarąjį pakeisti savivaldybės vadovo pareigose: Mantui Varaškai, Valdui Kazlui, Mariui Žitkui, Redai Kneizevičienei, Justinui Kazlai ir Daivai Balandienei. Iki straipsnio atidavimo spausdinimui, pastarieji du politikai savo atsakymų nepateikė.

Klausimai politikams

Kaip vertinate savivaldybės kontrolierės atlikto „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ veiklos ir administravimo audito išvadas?

Kas turėtų prisiimti atsakomybę už susidarusią situaciją „Kazlų Rūdos šilumos tinkluose“?

Kokių sprendimai turėtų būti atlikti, siekiant stabilizuoti padėtį „Kazlų Rūdos šilumos tinkluose“?

M. Varaška: 

„Tai purvo pylimas rinkimų išvakarėse. Savivaldybės valdžia naudojasi savo darbuotojais politinių sąskaitų suvedimui. Kontrolierė, būdama pavaldi V. Kazlui, netyrė visų dokumentų ir įmonės sprendimų. Aš apskritai negavau jokių šio tyrimo klausimų, nors žinojau įmonės padėtį. Tyrimas iškreiptas aibės klaidų arba sąmoningo melo. Kontrolierė netgi kabinėjasi prie notaro patvirtintų įmonės dokumentų, nors teisę ginčyti notarų veiksmus turi tik teismas. Kontrolierė nesugebėjo arba nenorėjo suvokti, kokia yra taikos sutarties su „Litesko“ esmė. Priekabiavo dėl perimtos „Litesko“ sutarties su Kazlų Rūdos komunalininku dėl vandens tiekimo, nors kitaip padaryti net nebuvo įmanoma. Juk ši įmonė yra vienintelė vandens tiekėja.

Šilumos ūkio auditas sąmoningai nuslėpė administracijos direktoriaus V. Kazlo atsakomybę.

Įmonė nebuvo ruošiama šilumos ūkio perėmimui, nors apie tai V. Kazlas žinojo dar 2017 m. rudenį. Tuo metu, nesant valdybos, jis vienasmeniškai vykdė UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ akcininko įgaliojimus. Deja iki taikos sutarties su „Litesko“ sudarymo 2018 m. kovo 6 d., nedaryti jokie parengiamieji darbai. Nenumatytos, neįrengtos įmonės patalpos, neparengtos darbo vietos. Neįgyta reikiama veiklos technika, nenupirktos programos. Neparuoštas 2018 m. pirkimų planas. Neparengtas verslo planas. Neišugdytas nei vienas darbuotojas, galintis prisidėti prie veiklos perėmimo.

2018 m. kovo pradžioje radome įmonės sąskaitą su vos pakankamu lėšų likučiu ilgamečiam vadovui A. Jančaičiui išleisti į pensiją. Nebuvo pinigų netgi įmonės turto draudimui. Neparuoštas interneto puslapis. Neįvertintas paskolų įkeitimui tikslingas įmonės turtas. Neįgytos reikiamos apskaitos, buhalterijos programos. Negautos įmonės veiklos paskolos ir net neparuošti tam reikalingi dokumentai. Neparuošti ir dokumentai šilumos gamybos, biokuro biržos leidimams gauti. Nebuvo net gautų/siųstų raštų žurnalų.

Toks aplaidumas reiškė, jog gegužės 1 d. pagal teismo nutartį pradėti šilumos gamybą mes turėjome nulinius įmonės pajėgumus ir vos 40 darbo dienų juos auginti. Dėl to nematau prasmės kaltinti jau buvusio įmonės vadovo A. Jančaičio, kadangi jis visiškai pakluso akcininko V. Kazlo valiai. O šis, 2018 m. kovo mėnesį klausiamas, kur nedelsiant patalpinti 5-6 įmonės darbuotojus, teatsakė, kad… vertėtų pirkti butą. Administracijos direktorius nesugebėjo suprasti, kad tam nėra nei pinigų nei laiko. 

V. Kazlas atsakingai nekuravo įmonės ir toliau, nors akcininko įgaliojimus vykdė iki 2018 m. spalio. Jis jau 2018 m. gegužę žinojo, jog jam pavaldus l.e.p. Šilumos tinklų vadovas D. Karsokas nepaliks pagrindinės darbovietės. Žinojo, kad šis žmogus apsigalvojo dėl patirto politikų spaudimo. Administracijos direktorius galėjo bet kurią dieną skirti naują įmonės vadovą, tačiau nesiėmė jokių veiksmų padėčiai keisti. Kol nesulaukęs pamainos D. Karsokas pats išėjo iš pareigų.

Taigi V. Kazlas yra kaltas ne tik dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ visiško nepasirengimo perimti šilumos ūkį. Jis atsakingas ir už jau pradėjusios veikti įmonės vadovavimo problemas. Žinodamas kad l.e.p. direktorius lieka dirbti pagrindinėje darbovietėje, jis 5 mėnesius jo neatleido ir neskyrė kito vadovo. 

Bet padėtis yra stabili. Nereikia gąsdinti žmonių nesamomis problemomis. Yra visi įmonės veiklos leidimai, licencijos. Yra vykdoma nepertraukiama šilumos gamyba. Įmonės piniginė padėtis jau daugiau nei gera (dėl valdžios tyčia paliktos kainos pelno). Klientų savitarna veikia, sąskaitos išrašomos. Bus vykdomas direktoriaus konkursas. Nauja savivaldybės valdžia turės progą atsisakyti įmonės veiklos pelno. Bus patvirtinta mažesnė nuolatinė šilumos kaina. Tai įrodo kitų iš „Litesko“ pabėgusių savivaldybių patirtis.”

V. Kanevičius:

„Manau, auditas atliktas labai kvalifikuotai, iškėlė negeroves, vykusias „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ administracijoje. Beje, auditas buvo atliktas Savivaldybės tarybos kontrolės komiteto ir Savivaldybės administracijos iniciatyva.

Atsakomybę turėtų prisiimti tuometiniai „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ vadovai – Darius Karsokas bei Mantas Varaška.

Mano nuomone, „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ valdyba turėtų paspartinti direktoriaus konkurso organizavimą. Valdyba taip pat turi daugiau dėmesio skirti „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ administracijos kontrolei, ne tik iki rinkimų, bet ir po jų.“

M. Žitkus:

„Kontrolierės ataskaitoje minimi veiklos ir administravimo pažeidimai nemaloniai nustebino. Apmaudu matyti tokią nesėkmingą savivaldybės įmonės, atgavusios miestui priklausančią katilinę, veiklos pradžią. Viliuosi, kad į atlikto audito išvadas bei rekomendacijas bus atsižvelgta ir „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ pradės veikti taip, kaip iš jų tikisi visuomenė – efektyviai ir be skandalų. 

Negerai dabar turėtų jaustis daugelis – ir politikai, ir įmonės, ir savivaldybės administracijos atstovai. Nors kontrolierė daugiausia pastabų išsakė laikinojo įmonės vadovo veiklos atžvilgiu, aš problemų užuomazgų ieškočiau savivaldybės vadovų kabinetuose. Nesuprantu, kaip akcininko, tai yra savivaldybės gyventojų, teises ir interesus turėjęs ginti administracijos direktorius V. Kazlas leido susiklostyti tokiai padėčiai. Įmonės veiklos pradžiai nepasirengta, valdyba suformuota tik rudenį, besikaupiančios problemos buvo nesprendžiamos, viską paliekant nepatyrusiai „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ administracijai.  Kur buvo meras? Kodėl jis nesiėmė jokių priemonių?

Pasak įmonės atstovų, praėjusią savaitę dalyvavusių susitikime su visuomene, situacija „Kazlų Rūdos šilumos tinkluose“ suvaldyta. Dabar būtina paskirti kompetentingą, šilumos ūkio reikalus išmanantį direktorių, pašalinti kontrolierės išvardintus pažeidimus ir kiek tai galima, saugoti bendrovę nuo politikų noro daryti įtaką jos veiklai. Mano nuomone, ateityje abi savivaldybės įmonės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ ir „Kazlų Rūdos komunalininkas“ turėtų susijungti ir veikti kaip vienas juridinis asmuo“.

V. Kazlas:

„Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolierės atlikto audito išvados bei rekomendacijos dėl UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ administravimo vertinimo buvo apsvarstytos ir įvertintos 2019-02-12 vykusio posėdžio metu. Posėdyje dalyvavo bendrovės administracijos atstovai, bendrovės valdybos nariai, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atstovai, mero pavaduotojas, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai. 

Posėdžio metu, įvertinus atlikto audito rekomendacijas, bendrovės vadovui ir valdybai numatyta terminai veiklos trūkumams pašalinti.      

Bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, už įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytų pareigų vykdymą.“

R. Kneizevičienė:

„Savivaldybės kontrolierė audito išvadose konstatavo, kad įmonėje trūksta vidaus kontrolės procedūrų, nėra parengtos įvairios tvarkos, todėl ištekliai ir resursai naudojami neekonomiškai bei neefektyviai. Mano manymu, tokiu atveju reikėtų įvardinti ir visus atsakingus asmenis, dėl kurių susidarė tokia situacija, bei spręsti jų asmeninės atsakomybės klausimus dėl aplaidumo ir netinkamai atlikto darbo.

Valdančioji dauguma su meru ir administracijos direktoriumi priešakyje priėmė nenaudingus sprendimus Kazlų Rūdai.  Šilumos tinklus iš „Litesko“ reikėjo perimti, o ne išsipirkti už 200 000 Eur.

Šilumos tinklų išsipirkimo „taikos“ sutartis neatsirado nei per savaitę , nei per mėnesį. Tuo būdu valdančioji koalicija privalėjo pasiruošti šiam perėmimui: suformuoti valdybą, paskelbti konkursus į atitinkamas pareigas. Vietoje to, viskas vyko chaotiškai, žmonės buvo priimti paskubomis, be aiškių kriterijų, be konkurso. Ir šiandieną, praėjus beveik 10 mėnesių po šilumos tinklų perėmimo, įmonėje dirba vis dar laikinasis direktorius.  

Po įmonės valdybos suformavimo prasidėjo organizaciniai darbai, tačiau jie vyksta lėtai. Reikia kuo greičiau konkurso keliu paskirti direktorių, labai atsakingai nustatyti įmonės struktūrą, sudaryti reikiamų specialistų pareigybinius aprašymus. O svarbiausias sprendimas  – kuo mažiau politikuoti ir atiduoti šilumos gamybos reikalus į specialistų rankas. Kas įgalins efektyvesnį bei ekonomiškesnį įmonės darbą ir tuo pačiu žemesnes kainas gyventojams.“

„Kazlų Rūdos laikraščio“ inf.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/kazluruda/domains/kazluruda.info/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

26 KOMENTARAI

 1. Kontrolierė pavaldi administracijos direktoriui?? Ar M.Varaška jūs suprantate, kad net nesuvokiate pavaldumo ryšių savivaldoje??? Jeigu jus išrinks, kontrolierė bus pavaldi tiesiogiai jums 🙂 Stebinate savo neišmanymu savivaldos struktūros. Kaip būsimasis meras turėtumėte tai žinoti 🙂

 2. M.Varaška, o ar nežinote kaip vykdomi viešieji pirkimai tuomet, kai paslaugą siūlo tik vienas tiekėjas??? Kodėl briedus rašote, kad reikėjo perimti sutartį, nes tik vienas komunalininkas teikia paslaugą? Ar suprantate ką rašote??? Paskaitykite teisės aktus, ksip tuomet turi būti organizuojamas pirkimas. O jeigu manote, kad yra pagrindo abejoti išvadomis, skųskite ir teisinėmis priemonėmis tai įrodykite, o nekalbėkite nesąmonių. aišku, yra žmonių, kurie tikrai nežinos šių niuansų ir galbūt jūsų išsireiškimai pasirodys tiesa. Bet tie, kas nors kiek gaudosi, manau atsirinks. Ir laikote, kad jūs išmanote viešuosius pirkimus???

 3. To Anonimas

  Visi žino, kad Gerb.V. Kanevičius buvo tik statytinis, kuris net visos informacijos negaudavo…
  O viską kontroliavo ir valdė p.V.Kazlas…
  Jūs galvojate, kad gyventojai tokie kvaili ir nieko nesupranta?

  • Tai reikalaukite politikų atsakomybės, kad nekontroliavo, nesuvaldė padėties, kad leido M.Varaškai elgtis kaip savo bendrovėje, nes buvo toks susitarimas? Jūs politikai tam ir esate, kad reikalautumėte mūsų gyventojų vardu atsakingų asmenų atsakomybės.

   • atsakomybe yra visu, ir Kazlo, ir Kanevičiaus, ir valdžioje esančių socdemų, kad leido tokiai betvarkei gautis, kad nekontroliavo, kad leido Varaškai elgtis kaip jam norėjosi. Visi jūs esate atsakingi už tai.

 4. ,,atsisakyti įmonės veiklos pelno“ 🙂 Kad atsisakyti, reikia turėti pelną 🙂 O iki jo dar kaip iki mėnulio. Tad neklaidinkite žmonių ir nežadėkite to, kas dar ilgai nebus pasiekiama. Pirmiausia turi bendrovė stabilizuotis, o gal kada, kai bus tinkamai vadovaujama, gal ir bus pekno. Bet tikrai negreitai.

  • Po tokio katilinės perėmimo už 200 tūkst.eur ir dar taip panaudotos 150tūkst.eur paskolos negreit bus pelnas. reikes dar paskolas ismoketi.

 5. Paskaičius ataskaitą nesutiku su gerb.Manto teigimu, kad yra ginčijama notaro veiksmai. notaras atlieka veiksmą-patvirtina šalių valią, šiuo atveju, vienas pavaduotojas suteikia kitam įgaliojimus. niekas ten veiksmų neginčijo. Kalbama, kad suteikti per dideli įgaliojimai. Kad vienas pavaduotojas kitam suteikė įgaliojimus, nors taryba buvo pavedusi kitaip. O ir kitas dalykas, ar kai ateiname pas notarą pvz.suteikti įgaliojimą savo turtui tvarkyti, kokią suteiksime teisę, priklauso nuo mūsų ar notaro? 🙂 Tai būna mūsų valia, o notaras tik patvirtina, kad tie parašai padėti ant įgaliojimo yra mūsų ir jie tikri. Tame ir visas notaro veiksmo teisėtumas, jo pareiga tai patvirtinti. Tad neklaidinkite žmonių savo išvedžiojimais.

 6. savivaldybės klerkai pasislėpę po „anonimais“ vėl suskubo komentuoti 😀 susirinko į darbo kabinetus, perskaitė kavą ir prasidėjo… bet. šunys loja – karavanas eina! turi savivalda susiimti ir susitvarkyti savo ūkį. Žmonės – rinkėjai ne durniukai kokie, kad savivaldybės smegenų pudrinimu patikėtų. jau ne tie laikai, brangieji. ateinančiai valdžiai linkiu nuoširdžiai – jums iš viso teks išsilaikyti kaip savivaldai. taip taip, nes išsiardžius biudžetinių įstaigų tinklus, praradus krūvas gyventojų, jūs grįšite į seniūnijos poziciją. taip kad, visi šūviai turi būti tik į dešimtukus 😉

 7. Kažkodėl ponas Varaška garsiai nekomentuoja kitų faktų, pateiktų kontrolierės ataskaitoje. Kodėl jis nieko nekalba apie jo paties atliktus įtartinus viešuosius pirkimus, kuriuos pats iniciavo, pats padarė pirkimą ir dar pats pasirašė sutartį, o ar vienokios ir kitokios paslaugos išvis buvo suteiktos, nėra įrodančių dokumentų. Taip pat kitas faktas – perka ne spausdintuvą, o spausdinimo paslaugas. Ar negali būti taip, kad kartu su „šūsnimis“ įmonės dokumentų buvo spausdinami ir rinkimų komiteto agitaciniai popierėliai? Kažkodėl Varaška tik kreipia savo kalbas apie notarus ir sutartis su komunalininku, tačiau kitais kontrolierės ataskaitoje pateiktais faktais atsakymai nėra pateikiami…

 8. Manau ne tokie kvaili musu zmones ir supras, kad tas, kuris dedasi Mesijumi,nera issigelbejimas. Nes kur jis buvo, kai KR gyventoju nereikejo, kai siltas vietas turejo Vilniuje. Atsirado, kai staiga meru panorejo tapti. Gelbetojas.

  • Aisku jei jis butu geras zmogus tai butu iskart po lopselio darzelio is savo lesu kelius isasfaltaves, algas padidines, ligas isgydes. O dabar nei is sio nei is to atsirado ir meru nori buti. Tegyvuoja kazlas ir jo saika! Kazlo tai pavarde kazlurudietiska jis turi buti meru ane?

 9. Persimelėliai į valstiečius liberalcentristai pagaliau gavo kruopų. Nei valdžios, nei naudos. Atėjo laikas ponams prisiekusiems gyventi iš pensijų. Pagaliau baigsis Kazlų Rūdoje despotizmo, diktatūros ir arogancijos era. Po tokio fiasko valstiečių vadai turėtų savo sąraše daryt rokiruotę. Kazlų šeimyninė ranga ir kadenciją baigęs meras turėtų pasitraukt iš sąrašo ir užleist vietą kultūringiems, veikliems, protingiems ir charizmatiškiems: Merkevičiūtei, Mocevičiui, Čepienei. Su tokia vardine valstiečių frakcija koaliciją sudarytų bet kuri daugumą gavusi partija. Kitu atveju Kazlo valstiečiai ilgai ir nuobodžiai tupės užriby.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.