VDC “ Šypsniukas” dalyvavo projekte „Keliaujant Lietuvos laisvės kovotojų partizanų takais“

0
53

Organizacijai “Vaiko vartai į mokslą“ skyrus finansavimą, vaikų dienos centras „Šypsniukas“ vykdė projektą „Keliaujant Lietuvos laisvės kovotojų partizanų takais“.

Vykdydami šį projektą norime supažindinti vaikus su Lietuvos istorija, kuri neperseniausiai palietė Lietuvos valstybę. Apie to meto didvyrius kovojusius ir paaukojusius gyvybes už Lietuvos laisvę.

Suorganizavome ekskursiją į Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejų. Vaikai muziejuje matė Lietuvos partizanų nuotraukas, jų užrašus išlikusius dar iki šių dienų. Vaikams muziejuje istorikas A. Lelešius papasakojo apie partizanų kovas, jų buitį ir sunkų kelią, kurį jie turį turėjo eiti kovojant už Lietuvos laisvę. Pasisėmę žinių iš istoriko A. Lelešiaus toliau surengėme žygį po Višakio Rūdos miškus, į kurį pasikvietėme daug žinių apie Lietuvos partizanus turintį  kleboną V. Strioką. Žygio metu klebonas vaikams papasakojo ir parodė Lietuvos partizanų bunkerius, kurie yra išlikę iki šių dienų bei paminklus, pastatytus Lietuvos partizanų garbei už jų sunkias kovas ginant Lietuvos laisvę.

Sekančiu projekto etapu lankėmės Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejuje. Muziejaus vadovas G. Kazlauskas mielai sutiko papasakoti apie to krašto tremtinius. G. Kazlauskas mus pakvietė į Druskininkų miškus, ten aprodė belaisvių žuvimo vietas, taip pat partizanų slaptavietę – bunkerį, ten vaikai turėjo galimybę išbandyti ir persikelti į to meto laikmetį ir pajusti sunkų Lietuvos partizano gyvenimą. Po apsilankymo miške vaikai liko nustebę, kaip G. Kazlauskas pristatė savo paties parašytą knygą „Žmonių likimai okupacijos metais“ ir ją padovanojo.

Šis projektas buvo labai naudingas vaikų dienos centro lankytojams. Vaikai galėjo pajausti ir suprasti, kad laisvė – didžiausias Valstybės turtas.

Esame dėkingi prie projekto prisidėjusiems – organizacijai „Vaiko vartai į mokslą“, A. Lelešiui, V. Striokui, G. Kazlauskui.

Socialinė darbuotoja Kristina Giedraitienė

Jūsų komentaras

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.