Siekiama pagerinti miesto kraštovaizdį

0
336

2018 m. spalio 23 d. 17.30 val. Kazlų Rūdos savivaldybės Didžiojoje salėje (II aukštas, Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) vyks viešas projekto „Gamtinio karkaso teritorijose kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“ Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo programos kartu su siūlomais projekto sprendiniais pristatymas.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Kraštovaizdžio tvarkymo tikslai – užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą bei palaikyti ir stiprinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą teritorijose Nr.1 ir Nr.2.

Teritorija Nr.1: M.Valančiaus g. 11 ir Taikos g. 2A, Kazlų Rūdos m. (teritorija apima žemės sklypus unik. Nr. 4400-1617-8619 ir 4400-1836-6334), Kazlų Rūdos sav.

Teritorija Nr.2: S.Daukanto g. 7A, Kazlų Rūdos m. (teritorija apima žemės sklypą unik. Nr. 4400-1985-8487), Kazlų Rūdos sav.

Planuojama tvarkyti teritorija Nr.1 apima teritoriją, esančią Kazlų Rūdos miesto centre tarp M.Valančiaus, J. Basanavičiaus ir Taikos gatvių.

Planuojama tvarkyti teritorija Nr.2 apima teritoriją, esančią Kazlų Rūdos mieste tarp Jaunimo, Strazdelių, S.Daukanto ir K.Donelaičio gatvių.

Tvarkomų teritorijų bendras plotas – 16,0351 ha.

Siekiant įgyvendinti projektą numatomos šios konkrečios priemonės ir darbai:

1)      želdinių tvarkymas (naujų želdinių sodinimas, veisimas, šalinimas, sanitarinės būklės gerinimas, genėjimas ir medžių gyvybingumo palaikymas);

2)      pėsčiųjų takų įrengimas/atnaujinimas/rekonstravimas;

3)      vandens telkinio pakrantės tvarkymo darbai;

4)      mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių statyba;

5)      visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas.

6)      apšvietimo sistemos įrengimas.

Organizatorius – Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda. Atsakingas asmuo – Dainius Večerskas, el. p. dainius.vecerskas@kazluruda.lt, tel. (8 343) 68 625.

Kviečiame dalyvauti susitikime bei teikti pasiūlymus.

Pridedama: Visuomenės dalyvavimo Kazlų Rūdos savivaldybės kraštovaizdžio formavime ir ekologinės būklės gerinime programos projektas>>

Susipažinti su siūlomų tvarkomos teritorijos sprendinių planais galite Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir Kazlų Rūdos seniūnijos skelbimų lentose.

1 teritorija, 1 priedas>>

1 teritorija, 2 priedas>>

2 teritorija, 1 priedas>>

2 teritorija, 2 priedas>> 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos inf.

Jūsų komentaras

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.