Pradedamas įgyvendinti projektas „Ugdymo veiklos kokybės gerinimas Plutiškių gimnazijoje“

0
336

2018m. sausio 18 d. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė sutartį dėl Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-41-0001 „Ugdymo veiklos kokybės gerinimas Plutiškių gimnazijoje“.

Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas – nemoderni, nepatraukli, poreikių neatitinkanti gimnazijos infrastruktūra bei turimos edukacinės priemonės, kurios neturi funkcinio atitikimo šiandieninėms ugdymo reikmėms ir dėl šių priežasčių nukenčianti ugdymo kokybė.  Įgyvendinus projektą būtų išspręstos dvi pagrindinės problemos – fizinio susidėvėjimo ir funkcinio neatitikimo šiuolaikiniams ugdymo metodams.

Projekto tikslinė grupė – mokyklos bendruomenė. Pagrindiniai bendruomenės poreikiai, kurie būtų patenkinami įgyvendinus projektą: sukurti patrauklią mokymosi bei užklasinės veiklos aplinką ir įdiegti šiuolaikines priemones, kurios mokymosi procesą padarytų patrauklesnį, mokyklos bendruomenę skatintų įsitraukti į veiklas, o ugdymo procesas taptų įvairesnis.

Projekto metu planuojama atlikti Plutiškių gimnazijos sporto – aktų salės ir technologijų kabineto modernizavimo darbus, aprūpinant patalpas modernia įranga bei tokiu būdu didinant įstaigos veiklos efektyvumą ir kuriant kūrybiškumą skatinančią aplinką mokiniams ir mokytojams. Edukacinių erdvių modernizavimo darbai planuojami atlikti taip, kad specializuotas dalyko (technologijų) kabinetas ir aktų – sporto salė turėtų visą reikiamą įrangą bei taptų nevaržančiomis, atviromis, komfortiškomis, estetiškomis, funkcionaliomis, esant poreikiui, lengvai pertvarkomis edukacinėmis erdvėmis.

Planuojamas Projekto biudžetas – 121.169,66 EUR. skiriamas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo – 111.866,23 EUR.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2019 m. balandžio 30 d.

 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos inf.

KOMENTUOTI

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.