Sūduvos VVG atstovai lankėsi Danijoje

2
232

Sūduvos VVG atstovai gruodžio 6-7 dienomis lankėsi Danijoje, Kopenhagoje, kur susitikimo su CYCLING WITHOUT AGE iniciatoriumi Ole Kassow ir tarptautinės bendruomenės koordinatore Pernille Bussone. Jie Lietuvos ambasadorės Danijoje Gintė Damušis kvietimu jau anksčiau buvo aptarę šio projekto plėtimo/perkėlimo į Lietuvą galimybes.

Šis bendruomeniškumą, savanorystę ir empatiją skatinantis projektas sužavėjo savo paprastumu. 2012 m. Danijoje įkurta iniciatyva šiandien įgyvendinama 450 vietovėse visame pasaulyje. Įsipareigojama dviračiu po apylinkes pavėžėti senjorus, kurie dėl įvairių fizinių ar kitų apribojimų neišeina iš savo būtų, ar globos namų. LR ambasada spalio mėnesį krepėsi į visas Lietuvos bendruomenes įsijungti į šį projektą. Toks pasiūlymas sudomino Sūduvos VVG, nes tokio sumanymo įgyvendinimas neabejotinai paskatintų bendruomeniškumo sklaidą, leistų visuomenei labiau įsitraukti į vyresnio amžiaus žmonių problemų sprendimus, plėtoti kokybiškesnius tarpusavio santykius.

Kopenhagoje buvo aptartas pirmasis šio didelio projekto etapas- ERASMUS+ programos projektas, į kurį planuoja įsijungti partneriai iš Ispanijos, Suomijos, Airijos, Italijos, Danijos ir Lietuvos. Mums tenka apgailestauti, kad Lietuvoje neturime pilnai išvystytos infrastruktūros teikti tokias paslaugas, tačiau ne mažiau svarbu parengti žmogiškus resursus tokiai inicaityvai įgyvendinti. Būtent šiai problemai spręsti rengiamas ERASMUS + projektas, kurio metu būtų pasikeičiama patirtimi, rengiami bendri mokymai savanoriams, būtų surengta konferencijos visose šalyse, kurios metu būtų dalinamasis patirtimi bei plėtros galimybėmis.Susipažinkite su iniciatyva čia http://cyclingwithoutage.org.

Noriu padėkoti Lietuvos ambasadai Danijoje už šiltą priėmimą, ambasados praktikantei Agnei Budreikaitei už pagalbą organizuojant kelionę. Su ambasadore buvo aptartos taip pat bendradarbiavimo galimybės tarp Lietuvos ir Danijos vietos veiklos grupių. Tikime, kad bendradarbiavimas tęsis ir toliau. Planuojama kitų metų pavasarį surengti bendrą viešinimo renginį Lietuvoje. Kviečiame Vietos veiklos grupes ar bendruomenes, kurias domintų tokia idėja ir norėtų įsijungti į šio projekto realizavimą Lietuvoje, atsiliepti.

 


Reda Kneizevičienė
Sūduvos VVG pirmininkė

2 KOMENTARAI

Jūsų komentaras

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.