Čia mano kraštas

0
125

Apsisuko laiko ratas ir Advento rimtyje laukdami naujųjų metų apmąstome nuveiktus darbus, patirtus įspūdžius bei išgyventas emocijas. O jų būta tikrai daug ir labai įvairių.

Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinėje mokykloje vykdydami tautinį – pilietinį projektą ,,Čia mano kraštas“ skatinome mokinius domėtis etniniu mūsų krašto paveldu, ugdėme mokinių pilietines kompetencijas bei vykdėme mokyklos bendruomenei aktualias veiklas. Į visas veiklas pažvelgėme kūrybingai ir daugelį jų organizavome mokiniams neįprastose aplinkose.

Projektas startavo ruošiantis  Velykoms, tad kūrėme velykinių kiaušinių dekoracijas, papuoštas senovinių juostų raštais. Pabuvojome „Vargo mokykloje“, kurią suradome J.Basanavičiaus gimtinėje. Dalyvavome Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro – muziejaus organizuojamoje edukacinėje veikloje ,,Kaip gyveno mūsų senoliai?“ Organizavome baidarių žygį Šešupe. Pasitikdami artėjantį Nepriklausomos Lietuvos šimtmetį kūrėme mokyklos atributiką tautiniais motyvais.

Projekto dėka išsamiau susipažinome su Suvalkijos (Sūduvos) krašto tradicijomis, garsiausiais žmonėmis, istorija, papročiais, amatais bei tautinio kostiumo ypatumais. Baigiamuosiuose projekto renginiuose „Ką sukrausi kraičio skrynion?“ ir „Advento šviesa“ pasidžiaugėme projekto metu nuveiktais darbais, sustiprėjusiu mokinių domėjimusi ir pagarba savo kraštui bei apdovanojome aktyviausius dalyvius. Džiaugiamės, kad projekte aktyviai dalyvavo įvairaus amžiaus mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, tautodailininkė Kristina Kliucevičiūtė – Mikulskienė, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro–muziejus darbuotojai. Tariame ačiū visiems projekto dalyviams, talkininkams ir tikimės, kad bendromis jėgomis mes savo gimtąjį kraštą dar labiau pamilsime ir puoselėsime. Taip pat nuoširdžiai dėkojame Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai už projekto finansavimą ir galimybę įvairiapusiškai ugdyti jaunąją kartą perduodant sukauptus lietuvių tradicijų lobius iš kartos į kartą.

 

Projekto koordinatorė, istorijos vyresnioji mokytoja Sigita Urbonienė

 

KOMENTUOTI

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.