Leidėjų „Oskarams“ Frankfurte nominuoti du Lietuvos vadovėliai

0
107

Nauji anglų kalbos ir matematikos vadovėliai, išleisti Lietuvoje, pretenduoja tapti geriausiais Europoje: Frankfurto knygų mugė kartu su Europos mokomosios literatūros leidėjų grupe (EEPG) kasmet teikia prestižinį Geriausių Europos mokymo(si) priemonių apdovanojimą (BELMA). Tarp nominantų šiemet paskelbti du „Šviesos“ išleisti vadovėlių komplektai – matematikos vadovėlis 5 klasei (serija „Atrask“) ir anglų kalbos vadovėlis 2 klasei „Early School English 1: Yummy English!”. Tuo pat metu už „Šviesos“ sukurtą skaitmeninę mokymosi aplinką „EDUKA klasė“, kurioje galima rasti ir BELMA nominuotas priemones, Lietuva pretenduoja į „World Summit Awards“ apdovanojimus.

Vienas iš matematikos vadovėlio autorių – pedagogas iš Kazlų Rūdos Algirdas Ališauskas.

Ar daug vaikų gaus šiuos vadovėlius?

„Tarptautinės žiuri dėmesys ir įvertinimas mūsų vadovėliams džiugina – daug dirbame su autoriais, metodininkais, kalbos, iliustracijų ir skaitmeninių priemonių kūrimo ekspertais tam, kad padėtume mokytojams kuo sėkmingiau dirbti su vaikais. Tačiau pripažinimas Europoje nėra mūsų tikslas – svarbu, kad naujos ugdymo priemonės pasiektų Lietuvos vaikus“, – teigia Jurgita Nacevičienė, „Šviesos“ direktorė.

„Šviesos“ duomenimis, šiuo metu apie 50 proc. vadovėlių šalies mokyklose yra pasenę ir nebeatitinka galiojančių programų.

„Pastebime didelę atskirtį – naujausias priemones, vadovėlius, elektroninį ugdymo turinį su jam skirta įranga įsigyja didelės ir stiprios mokyklos, taip pat ten, kur gali prisidėti tėvai. Tuo tarpu didelė dalis Lietuvos vaikų ir jų mokytojų turi labai ribotas galimybes naudotis pažangiausiomis priemonėmis. Plėsdami skaitmeninių vadovėlių pasiūlą „Šviesos“ sukurtoje „EDUKA klasė“ aplinkoje internete, tikimės, kad tai palengvins naujų priemonių sklaidą ir mokytojų darbą“, – teigia J. Nacevičienė.

Kūrė šiuolaikiniams vaikams

Prie nominuotų vadovėlių atsiradimo prisidėjo išties didelė komanda žmonių. Anglų kalbos vadovėlį kūrė patyrusios ir išradingos pedagogės: dr. Virginija Rupainienė, Vaida Maksvytienė, Nomeda Sabeckienė, o matematikos vadovėlio komplektą 5 klasei – matematikos mokytojai Algirdas Ališauskas, Odeta Janušaitienė, Margarita Arefjeva, Laima Daukšytė-Koncevičienė.

„Manau, kad anglų kalbos vadovėlis antrokams buvo pastebėtas todėl, kad jis itin šiuolaikiškas, atitinka Z ir Alfa kartos vaikų užsienio kalbos mokymosi poreikius. Atsižvelgėme į realiame gyvenime vykstančius pokyčius, tokius kaip laisvėjantis bendravimas, besikeičianti bendrinė kalba, socialinis kontekstas, mokslo ir technologijų proveržis. Vadovėlis pasižymi aiškia struktūra, nuoseklumu – tai labai svarbu mokantis kalbos. Daug dėmesio skirta klausymuisi ir komunikavimui, mokymuisi žaidžiant. Tekstai kupini draugiškumo, bendradarbiavimo, atjautos, skatina emocinio intelekto vystymąsi“, – teigia Kauno Panemunės pradinės mokyklos direktorė anglų kalbos mokytoja ekspertė dr. Virginija Rupainienė.

Moko pristatyti Lietuvą

Pasak mokytojos, susipažinti su užsienio kalba iš Lietuvoje sukurto vadovėlio yra svarbus privalumas. Vaikai mokosi kalbėti pasakodami apie save ir savo šalį – būtent to pirmiausia ir klausia gyvenime sutikti užsieniečiai.

„Vaikai mokosi pristatyti Lietuvą ją aplankantiems svečiams, pasakoti apie save ir savo šalį keliaujant po pasaulį. Skirtingai nei užsienietiškuose vadovėliuose, čia užduotis antrokui pateikiame dviem kalbomis, kiekvienoje pamokoje vaikas ras anglų–lietuvių, lietuvių–anglų kalbų žodynėlius, kasdienėje kalboje vartotinų sakinių. Internetinėje erdvėje esančioje mokytojo knygoje mokytojai ir tėveliai susipažins su metodinėmis rekomendacijomis, kaip įdomiai, žaismingai ir veiksmingai pristatyti naujus žodžius, gramatiką. „YouTube“ kanale pateikėme 8 filmuotus žaidimus, kuriuos galima pritaikyti pamokose“, – pasakoja bendraautorė anglų kalbos vyr. mokytoja Nomeda Sabeckienė, kartu su kolegomis į mokymosi priemonių rinkinį įtraukusi daug interaktyviųjų priemonių darbui klasėje ir namuose.

Kitokie nei įprasti vadovėliai

Ališauskas, vienas iš matematikos vadovėlio autorių, pasakoja, kuo naujasis leidinys skiriasi nuo kitų, iki šiol naudotų vadovėlių mokyklose. Svarbus jo bruožas – tai, kad vadovėlio komplektą sudaro daug skirtingų priemonių – ne tik knyga, bet ir elektroninės užduotys, naujoviški užrašai. Tai padeda įvairiais būdais pažinti mokomą dalyką.

„Kai atverti bet kurį vadovėlio atlanką, matai tarsi mini paveikslą „Matematinis ugdymas“. Šiame paveiksle mokinio ir mokytojo veikla nenutolsta nuo gyvenimo, o tai, manau, yra labai svarbu. Dar išskirčiau į šį vadovėlio komplektą patenkančius „Mokinio užrašus“, glaudžiai susijusius su vadovėlio mokomąja medžiaga. Užrašai ne tik padeda mokiniui vystyti matematinį raštingumą, bet ir gebėjimą mokytis, kas labai svarbu ateityje.  Atlikęs užrašų užduotis mokinys pats įsivertina savo darbą, pamato tolesnius žingsnius ir sąmoningai suvokia savo mokymosi eigą“, – teigia matematikos mokytojas A. Ališauskas.

Tikisi pokyčių švietimo srityje

Belaukdami BELMA apdovanojimų rezultatų, autoriai tiki, kad švietimo situacija Lietuvoje pasikeis, tačiau tam reikalingi pokyčiai, visų pirma – pačioje visuomenėje.

Matematikos vadovėlio bendraautorius Algirdas Ališauskas

„Tam, kad Lietuvos vaikai pasiektų geresnių rezultatų ir būtų laimingesni, manau, labiausiai reikia, kad keistųsi požiūris į vaiką, į mokytoją, į mokymąsi ir gyvenimą. Ugdymas turėtų tapti visuminis, ne tik popieriuje, bet ir realioje veikloje. Neturėtų būti taip, kad matematikai trauktų vežimą tik į savo pusę, sakydami, kad tai svarbiausias dalykas, lituanistai – į savo, informatikai – į savo ir t. t. Jei bus meilė vaikui, savo darbui, gyvenimui, viskas vystysis ir tobulės, tuomet mūsų moksleiviai tikrai pasieks geresnių mokymosi rezultatų ir bus laimingesni“, – teigia A. Ališauskas.

Nugalėtojus paskelbs Frankfurte

Geriausių Europos mokymo(si) priemonių (BELMA) apdovanojimus kasmet organizuoja Europos mokomosios literatūros leidėjų grupė (EEPG) kartu su Frankfurto knygų muge ir vadovėlių bei švietimo žiniasklaidos tyrėjų bendruomene IARTEM. Ekspertų komisija atsižvelgia į aštuonis edukacinei literatūrai vertinti taikomus kriterijus: aktualumą, aiškumą, patikimumą, patrauklumą, lankstumą, bendrumą, įsitraukimą, socializaciją. Nugalėtojai bus paskelbti spalio pabaigoje Frankfurto knygų mugėje.

Lietuvos vardas BELMA apdovanojimuose skamba jau ketvirtus metus iš eilės: pernai leidyklos „Šviesa“ išleistas naujos kartos istorijos vadovėlio komplektas 6 klasei (serija „Atrask“) pelnė sidabrinį Geriausių Europos mokymo(si) priemonių apdovanojimą (BELMA), 2015 m. aukščiausią įteiktą įvertinimą gavo „Šviesos“ priešmokyklinio ugdymo komplektas OPA PA!, o 2014 m. EEPG skiriamą apdovanojimą laimėjo „Šviesos“ dailės vadovėlis 9–10 klasei.

Įvertinimas – ir skaitmeninei mokymosi aplinkai

Dar vienas svarus įvertinimas teko jau minėtų vadovėlių skaitmenines versijas, užduotis ir papildomas priemones talpinančiai mokymo(si) aplinkai „EDUKA klasė“, kur galima rasti „Šviesos“ vadovėlius įvairiems mokomiesiems dalykams 1–12 klasėms. Laimėjusi nacionalinę atranką ir „Naujojo knygnešio“ titulą, „EDUKA klasė“ atstovauja Lietuvai tarptautiniame „World Summit Awards“ konkurse. Šis konkursas kasmet išrenka ir įvertina reikšmingiausias skaitmenines inovacijas, padariusias svarbų poveikį šalių visuomenėms.

„EDUKA klasė“ aplinkoje šiuo metu jau yra užsiregistravę trečdalis Lietuvos mokytojų. Jie gali naudotis daugiau nei 200 vadovėlių komplektų su skaitmeniniais vadovėliais, mokytojo knygomis, kita medžiaga ir daugiau nei 10 tūkst. skaitmeninių užduočių.

„World Summit Awards“ nugalėtojai bus skelbiami keliais etapais – nominantų sąrašas bus žinomas spalio mėnesį, nugalėtojai – lapkritį, o ryškiausi skaitmeniniai sprendimai bus pristatyti kitais metais vyksiančiame  „World Summit Awards Global Congress“ renginyje Vienoje.

 

KOMENTUOTI

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.