Keičiasi komunalinių atliekų tvarkymo kainos

1
952

Nuo 2017 metų sausio 1 d. keičiasi mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą skaičiavimo tvarka, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, savivaldybės privalo pasitvirtinti naujas rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. visose Marijampolės apskrities savivaldybėse panaikinama vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą, o mokestis atliekų turėtojams bus skaičiuojamas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą dydžius, sudarius paslaugų teikimo sutartis su Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru (MAATC).

Viena svarbiausių naujovių yra ta, kad nuo Naujųjų metų turi būti taikoma dvinarė įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dalių.

Pastovioji dalis privalo padengti pastoviąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, tokias kaip sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, atliekų surinkimo aikštelių nusidėvėjimo, bendrosios veiklos ir administravimo sąnaudas ir kt. Kintamoji dalis turi padengti kintamąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, ir jos dydis priklausys nuo surenkamo ir sutvarkomo komunalinių atliekų kiekio.

Vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis, pastoviąją mokesčio dalį privalės mokėti visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, o kintamąją dalį – nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir atliekų tvarkymo paslauga.

Pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS V(19)-2734 patvirtintą įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kazlų Rūdos savivaldybėje dydžio nustatymo metodiką, pastovioji įmokos dalis skaičiuojama:

  • Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijai – pagal gyventojų skaičių, jei nėra deklaruotų asmenų, skaičiuojama vienam savininkui;
  • Sodų, individualaus naudojimo garažų, viešojo naudojimo paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijoms – objekto vienetui;
  • Visų kitų paskirčių nekilnojamojo turto objektų kategorijoms – pagal turto rūšį ir plotą.

Kintamoji įmokos dalis bus skaičiuojama visiems nekilnojamojo turto savininkams, pagal naudojamų mišrų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį (dydį) ir ištuštinimo dažnumą.

Visiems gyvenamosios paskirties, taip pat nekilnojamojo turto savininkams, kurie neturi individualių tik jiems priskirtų konteinerių, o naudojasi bendro naudojimo jiems priskirtais konteineriais, taip pat sodų paskirties ir individualaus naudojimo garažų paskirties objektų savininkams kintamoji įmokos dalis bus apskaičiuojama pagal atiduodamų mišrių komunalinių atliekų kiekio susikaupimo normą gyventojui/darbuotojui/objektui ir jų skaičių.

Nuo Kintamosios įmokos dedamosios bus atleidžiami tie nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kurie bus pranešę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieneri metai) nesinaudojo nekilnojamojo turto objektu, ir pristatę tai pagrindžiančius dokumentus (pažymos apie nenaudotą elektrą, kitas paslaugas, pažymą apie dienines studijas, darbdavio patvirtinimą apie darbo vietą ir darbo laikotarpį išvykus ar kitą oficialų dokumentą). Įmoka neskaičiuojama tik tada, kai laikino išvykimo metu neperleidžiamos naudojimosi šiuo nekilnojamojo turto objektu teisės tretiesiems asmenims.

Pastovioji kainos dalis yra nustatyta vienoda visiems Marijampolės apskrities gyventojams ir sudarys 1,03 euro (su PVM), o minimali kintamoji įmoka – 1,08 euro (su PVM). Taigi vienam asmeniui už atliekas teks mokėti 2,11 eurų per mėnesį.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad individualių valdų savininkams, nerūšiuojantiems komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir (ar) atsisakantiems priimti individualius pakuočių ir pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo konteinerius, komunalinių atliekų tvarkymo įkainis didinamas 2 kartus nuo Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto įkainio.

Numatyta, jog gyvenamosios paskirties objektuose maksimalus apmokestinamasis kiekis pastoviąja įmokos dalimi yra 4 gyventojai, o minimali kintamoji įmokos dalis bus skaičiuojama ne daugiau kaip už 3 asmenis.

Visi gyventojai gaus pranešimus iš MAATC dėl sutarčių sudarymo, kuriuose bus nurodyti oficialiai prieinami duomenys apie nekilnojamojo turto objekte deklaruotų asmenų skaičių ir pagal tai apskaičiuotą mokestį. Atliekų turėtojas turi teisę kreiptis į MAATC per 45 dienas po pranešimo gavimo dėl informacijos patikslinimo. Jei pateikti oficialūs duomenys yra teisingi, žmonėms nereikia niekur kreiptis, jiems sutartis bus sudaryta pagal standartines sąlygas be parašų. Jei jų netenkins standartinė sutartis, ją tam tikrais atvejais (kai turi du būstus, garažus, sodą ir pan.) bus galima sudaryti pagal individualias sąlygas. Su komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis galima susipažinti interneto svetainėje www.maatc.lt arba atvykus į MAATC Klientų aptarnavimo skyriaus padalinį Vytauto g. 45, Kazlų Rūdoje.

Įmonėms, įstaigoms ir visų kitų paskirčių nekilnojamojo turto objektų kategorijoms mokesčio už atliekas pastovioji dalis bus skaičiuojama nuo turimo ploto ir priklausys nuo objekto paskirties (administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, gydymo, mokslo, viešbučių paskirties ir t.t.) (žiūrėti lentelę). Kintamoji dalis priklausys nuo turimų konteinerių tūrio ir jų išvežimo dažnio.

Eil. Nr. Nekilnojamojo turto objekto kategorija Apmokestinamasis vienetas Kaina

eurai mato vnt./mėn.

be PVM

Kaina

eurai mato vnt./mėn.

su PVM

1. Gyvenamosios paskirties objektai * gyventojas 0,86 1,03
2. Viešbučių paskirties objektai 100 m2 4,60 5,57
3. Administracinės paskirties objektai 100 m2 2,02 2,44
4. Prekybos paskirties objektai 100 m2 6,07 7,34
5. Paslaugų paskirties objektai 100 m2 3,37 4,08
6. Maitinimo paskirties objektai 100 m2 15,17 18,36
7. Transporto paskirties objektai 100 m2 1,69 2,04
8. Garažų paskirties objektai 100 m2 1,69 2,04
9. Gamybos, pramonės paskirties objektai 100 m2 4,05 4,90
10. Sandėliavimo paskirties objektai 100 m2 0,51 0,62
11. Kultūros paskirties objektai 100 m2 0,51 0,62
12. Mokslo paskirties objektai 100 m2 0,67 0,81
13. Gydymo paskirties objektai 100 m2 3,71 4,49
14. Poilsio paskirties objektai 100 m2 3,37 4,08
15. Sporto paskirties objektai 100 m2 0,51 0,62
16. Religinės paskirties objektai 100 m2 1,69 2,04
17. Specialiosios paskirties objektai 100 m2 3,37 4,08
18. Sodų paskirties objektai valda (sklypas su pastatu) 0,38 0,46
19. Individualaus naudojimo garažų paskirties valda (individualus garažas bokse) 0,26 0,31
20. Viešojo naudojimo objektai Valda (viešojo naudojimo NT objektas) 83,08 100,53

Lentelė. Pastoviosios įmokos dalies dydžiai. *Gyvenamosios paskirties objektų maksimalus apmokestinamasis kiekis 4 gyventojai.

Kazlų Rūdos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo organizavimą, atliekų tvarkymo paslaugos teikimo reikalavimus, atliekų turėtojų ir tvarkytojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja 2016 m. gruodžio 28 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS V (19)-2732 patvirtintos Kazlų Rūdos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Atliekų tvarkymo sistemą reglamentuojantys teisės aktai:

  • Kazlų Rūdos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės;
  • Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kazlų Rūdos savivaldybėje dydžio nustatymo metodika.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos inf.

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/kazluruda/domains/kazluruda.info/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

1 komentaras

  1. nesuprantu, kaip galima kelti šiukšlių kainas ar surinkimo kiekius, kai tokia daugybė taros dabar į taromatus nukeliauja…. taigi šiukšlių surinkimo kiekiai, logiškai mąstant, mažėti turėtu… baikit tyčiotis iš žmonių…

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.