Laisvalaikis Jankų pagrindinėje mokykloje

0
309

Jau devinti metai mokykloje vykdomas socializacijos projektas „Čia gera mums būti kartu“, kurį finansuoja Kazlų Rūdos savivaldybė. Programos paskirtis –užtikrinti mokyklos mokinių gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoti sėkmingą vaikų socializaciją, ugdančią jų kultūrinę brandą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius.

Opiausios mokinių problemos – tai nemokėjimas turiningai, kryptingai leisti laisvalaikį. Programos metu organizuojame įvairią veiklą: sportinę, technologinę, meninę, kultūrinę, pažintinę. Labai smagu, kad projekto dėka galime organizuoti ekskursiją visiems mokyklos mokiniams. Juk visi žinome: tai, ką pamatai pasilieka ilgam laikui.

Šiais metais organizavome kelionę po Dzūkiją. Vaikai aplankė Raigardo slėnį, Pivašiūnų bažnyčią. Visiems labai įdomu buvo klausytis vadovės pasakojimo apie dailininką ir kompozitorių Mikalojų Konstantiną  Čiurlionį. Turbūt kiekvienas žinome,  kaip gera susipažinti su muziejaus „Girių aidas“ eksponatais.

Norisi padėkoti Kazlų Rūdos savivaldybei, kad jie visada suranda galimybių padėti mokyklos mokiniams gilinti žinias įvairiais būdais. Juk ne kiekvienas kaimo vaikas gali su tėvais aplankyti įdomias gimtojo krašto vietas, muziejus. O kaip smagu kartu su bendraamžiais dalyvauti, konkursuose, varžybose. Ir žinoti, kad nugalėtojų laukia prizai ir siurprizai.

Zita Čibirkienė, projekto vadovė

Jūsų komentaras

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.