Paskelbtas konkursas „Būk sąžiningas“

0
269

Tarptautinės antikorupcijos dienos, minimos kiekvienų metų gruodžio devintąją dieną, proga Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcinė komisija organizuoja moksleivių piešinio ir vaizdo klipo sukūrimo konkursą „Būk sąžiningas“. 

Konkurse gali dalyvauti Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokiniai ir nevyriausybinių organizacijų jaunimas.

Kviečiame dalyvauti! 

KONKURSO „BŪK SĄŽININGAS“ NUOSTATAI

  BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Piešinio ir/ar vaizdo klipo sukūrimo konkursas „Būk sąžiningas“ (toliau tekste – Konkursas), skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti.
 2. Konkurso nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, sąlygas, organizavimo, dalyvių vertinimo bei apdovanojimų skyrimo tvarką.
 3. Konkursas organizuojamas įgyvendinant Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-08-24 sprendimu Nr. TS V (15)-2659 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 14 priemonę.
 4. Konkurso organizatorius – Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcinė komisija, sudaryta Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015-08-26 sprendimu Nr. TS V (4)-2429.
 5. Konkurso tema – „Būk sąžiningas“. 

KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Konkurso tikslai:

6.1. Konkursas skelbiamas, siekiant paskatinti mokinius ir jaunimą dalyvauti renginyje  Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti, suteikiant galimybę jų kūrybinei saviraiškai, pateikiant savo požiūrį į korupciją, nesąžiningą, neskaidrų, neteisėtą elgesį per meno sąsają;

6.2. Skatinti mokinių nepakantumą korupcijos apraiškoms valstybėje, atkreipti jaunimo dėmesį ir paraginti aktyviai su šiuo reiškiniu kovoti, formuoti atsakingą požiūrį;

6.3. Ugdyti mokinių ir jaunimo sąmoningumo bei atsakomybės jausmą.

6.4. Skatinti jaunimo kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti.

 1. Konkurso uždaviniai:

7.1. Sudaryti sąlygas Konkurso dalyviams kūrybiškai perteikti savo požiūrį į Konkurso temą;

7.2. Plėsti dalykines žinias;

7.3. Ugdyti kritinį mąstymą;

7.4. Ugdyti kūrybiškumą, savarankiškumą;

7.5. Ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo gebėjimus.

 

KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklų mokiniai ir nevyriausybinių organizacijų jaunimas (toliau tekste – Konkurso dalyviai).
 2. Skiriamos dvi mokinių amžiaus grupės: 1–5 klasių ir 6–12 klasių.

KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

 

 1. Kūrybiškas Konkurso temos perteikimas galimas dviem būdais: piešinio piešimas ir vaizdo klipo sukūrimas (toliau tekste – Kūrybiniai darbai).
 2. Piešinį piešia 1–5 klasių mokiniai.
 3. Vaizdo klipo kūrimą atlieka 6–12 klasių mokiniai.
 4. Kūrybinių darbų atlikimo techniką ir priemones Konkurso dalyviai pasirenka savarankiškai.
 5. Piešinys gali būti sukurtas pasitelkus įvairią techniką (tapyba, akvarelė, karpiniai, grafika, fotografija, kompiuterinė technika ir pan.). Piešinio matmenys turi būti ne mažesni nei 297×420 mm ( A3 formatas.
 6. Vaizdo klipas turi būti įrašytas į skaitmeninę laikmeną skaitmeniniu formatu. Vaizdo klipo apimtis – nuo 3 iki 5 minučių.
 7. Kūrybiniuose darbuose turi būti panaudoti bent 2 raktiniai žodžiai iš šio sąrašo: atsakomybė, kyšis, korupcija, žala, Lietuva, piktnaudžiavimas, pilietiškumas, sąžinė, sąžiningumas, skaidrumas, visuomenė.
 8. Kūrybiniai darbai turi būti parengti eksponavimui. Kartu su darbu ant atskiro lapo turi būti nurodoma ši informacija:

17.1. autoriaus (autorių kolektyvo) vardas (-ai), pavardė (-s);

17.2. amžius;

17.3. Kūrybinio darbo pavadinimas;

17.4. ugdymo įstaigos ar kito subjekto, kuriam atstovauja Konkurso dalyvis, pavadinimas;

17.5. adresas, telefono numeris ir/ar elektroninio pašto adresas.

 1. Informacinis lapelis turi būti pridedamas taip, kad nepasimestų nuo teikiamo Kūrybinio darbo.
 2. Kūrybinių darbų atlikimas gali būti grupės asmenų arba individualus. Konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip vieną Kūrybinį darbą, kuris turi atitikti Konkurso tematiką, laikantis kūrinių formatui pateiktų reikalavimų.
 3. Konkurso organizatoriai turi teisę neeksponuoti plagijuotų Kūrybinių darbų, kūrinių, neatitinkančių Konkurso nuostatų reikalavimų, turinčių defektų.
 4. Kūrybiniai darbai siunčiami paštu arba pristatomi asmeniškai adresu: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda. Pristatant asmeniškai, kreiptis į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo skyrių, 101 kab.
 5. Konkurso organizatorius neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus Kūrybinius darbus.
 6. Kūrybiniai darbai teikiami iki 2016 m. gruodžio 1 d. įskaitytinai.

 KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursas vyks nuo 2016 m. lapkričio 14 d. iki gruodžio 1 d. įskaitytinai;
 2. Visi Konkursui pateikti darbai bus eksponuojami Savivaldybėje gruodžio 5-14 dienomis.
 3. Bus atrinkta po 3 geriausius darbus 1-5 ir 6-12 klasių kategorijose.
 4. Kūrybinių darbų vertinimą pagal vertinimo kriterijus atliks Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcinė komisija.
 5. Kūrybiniai darbai nevertinami, jeigu jie gauti po nustatyto galutinio Kūrybinių darbų pateikimo termino, taip pat jei jie bus Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcinės komisijos pripažinti neetiškais.
 6. Atrinkti Kūrybiniai darbai baigiamojo renginio metu pristatomi pačių autorių (per prisistatymą autorius turi prisistatyti pats ir trumpai papasakoti apie savo idėją).
 7. Apie Konkurso Baigiamąjį renginį, kurio metu bus išrinkti ir paskelbti nugalėtojai, Konkurso organizatorius Konkurso dalyvius informuos individualiai.
 8. Iškilus klausimams Konkurso dalyviai gali kreiptis į Živilę Kalesinskienę, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vyriausiąją specialistę, tel. (8 343) 68 627, el.p. zivile.kalesinskiene@kazluruda.lt.

KŪRYBINIŲ DARBŲ VERTINIMAS

 1. Kūrybinių darbų vertinimo kriterijai:

32.1. Kūrybinio darbo atitikimas Konkurso nuostatoms;

32.2. Temos atskleidimas;

32.3. Kūrybinio darbo originalumas;

32.4. Kūrybinio darbo estetika ir meniškumas;

32.5. Kūrybinio darbo pristatymas.

 1. Vertinimo sistema: Kūrybiniai darbai vertinami pagal kiekvieną kriterijų nuo 1 iki 10 balų. Konkurso dalyviams surinkus vienodą balų skaičių, sprendimą dėl nugalėtojo pripažinimo priima Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcinės komisijos pirmininkas.
 2. Laimėtojais iš kiekvienos grupės skelbiami daugiausiai balų surinkę dalyviai.
 3. Kazlų Rūdos savivaldybės antikorupcinės komisijos sprendimai neginčijami ir neskundžiami.

KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 

 1. I, II bei III vietų nugalėtojams bus įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanėlės.
 2. Konkurso organizatorius pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Konkurso dalyvių Kūrybiniai darbai autoriams negrąžinami, jie nuosavybės teise atitenka Konkurso organizatoriui.
 2. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę Kūrybinius darbus publikuoti ir disponuoti savo nuožiūra, eksponuoti juos parodose, dauginti ir spausdinti, nemokant autorinio honoraro.
 3. Kūrybinių darbų pateikimas Konkurso organizatoriui reiškia Konkurso dalyvio sutikimą su visomis Konkurso sąlygomis.
 4. Konkurso nuostatai skelbiami Kazlų Rūdos savivaldybės interneto svetainėje www.kazluruda.lt ir elektroniniu paštu išsiunčiami Kazlų Rūdos savivaldybės mokykloms.

 

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/kazluruda/domains/kazluruda.info/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

Jūsų komentaras

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.