Kazlų Rūdos ir Jūrės gyventojams – nauji vandentiekio bei nuotekų tinklai

1
370

Bendrovė „Kazlų Rūdos komunalininkas“ kartu su Kazlų Rūdos savivaldybe, praėjusių metų lapkritį įgyvendinusi Europos Sąjungos remiamą vandentvarkos projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0008 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kazlų Rūdos mieste ir Jūrės kaime “, tęsia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą.

Konkursą laimėjęs ir Kazlų Rūdos mieste bei Jūrės kaime darbus atlikęs rangovas UAB „Inžineriniai tinklai“ lygiagrečiai  nutiesė 6,582 km naujų vandentiekio bei 8,403 km nuotekų tinklų. Tokiu būdu buvo sudaryta galimybė prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 110 būstų (253 gyventojams), o prie nuotekų šalinimo sistemos – 198 būstams (455 gyventojams).

Pagrindinis Kazlų Rūdos mieste ir Jūrės kaime įgyvendinto projekto tikslas – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant Europos Sąjungos nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, bei sumažinti dirvožemio, gruntinio vandens taršą ir požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje.

Aplinkos apsaugai bei Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų sveikatai svarbiam projektui įgyvendinti buvo numatyta 1.332.951,86 eurų, iš kurių 1.213.077,38 eurų buvo skiriama iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo veiksmų programos, o 119.874,48 eurų prisidėjo projekto vykdytojas UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“.

„Anksčiau Kazlų Rūdos savivaldybėje įgyvendinti projektai akivaizdžiai parodė, kad Europos Sąjungos remiamų projektų nauda žmonėms akivaizdi – naujais ir rekonstruotais vamzdynais atiteka daug švaresnis ir sveikesnis vanduo, o geresnis nuotekų surinkimas iš esmės pagerina sanitarinę bei gamtosaugos būklę visoje projekto teritorijoje“, – teigė bendrovės „Kazlų Rūdos komunalininkas“ direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Kęstutis Baltulis.

UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ kviečia Kazlų Rūdos miesto ir Jūrės kaimo gyventojus jungtis prie naujų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Detalesnę informaciją galima gauti UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas“ adresu M.Valančiaus g. 15, Kazlų Rūda, kontaktinis asmuo Aidas Vaišnora, tel.: (8 343) 95176,  el. paštas: komunalininkas@kazluruda.ot.lt.

KRK inf.

1 komentaras

KOMENTUOTI

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.