Sūduvos VVG strategijos pristatymas kaimo bendruomenėse

0
201

Sūduvos VVG pagal strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ įgyvendinimo planą rengia susitikimus su kaimo gyventojais.

Susitikimo metu bus pristatoma Sūduvos VVG strategijos ir Lietuvos kaimo plėtros programos 2014-2020 priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bei „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ galimybės dalyvauti projektinėje veikloje.
Skelbiame suderintą grafiką. Vėliau paskelbsime likusių Sūduvos VVG kaimo vietovių apsilankymo laiką.

Tautkaičių bendruomenės centre rugsėjo 5 dieną 17 30 val.

Puskelnių bendruomenės centre rugsėjo 5 dieną 19 val.

Būdos bendruomenės centre rugsėjo 7 dieną 17 30 val.

Jankų bendruomenės centre rugsėjo 7 dieną 19 30 val.

Bagotosios kultūros namuose rugsėjo 8 dieną 19 val.

Antanavo bendruomenės centre rugsėjo 9 dieną 19 val.

Gudelių bendruomenės centre rugsėjo 12 dieną 17 30 val.

Jūrės miestelio kultūros namuose rugsėjo 12 dieną 19 val.

Višakio Rūdos kultūros namuose rugsėjo 13 dieną 17 30 val.

Kazliškių kaimo bendruomenėje rugsėjo 18 d. 14 val.

Sasnavos bendruomenės centre rugsėjo 20 dieną 17 30 val.

Bebruliškės bendruomenės centre rugsėjo 21 dieną 17 30 val.

Gavaltuvos bendruomenės centre rugsėjo 21 dieną 20 val.

Jūrės kaimo bendruomenės centre rugsėjo 22 dieną 18 val.

Smulkesnė informacija teikiama tel. 8 697 40662

Sūduvos VVG inf.

Jūsų komentaras

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.