Išleido poezijos rinkinį

0
278

Kazlų Rūdos literatų klubo „Girių versmė“ narys, buvęs ilgametis savivaldybės politikas Klemensas Kazlauskas šiemet išleido savo eilėraščių rinkinį „Gyvenimo paraštėse“. Tai šeštoji kūrėjo poezijos knyga. K. Kazlauskas yra septynių knygų autorius.

Anot rašytojo, idėja išleisti  savo poezijos rinkinį brendo kelerius pastaruosius metus.  Besibaigiant šių metų žiemai ir atskubėjus pavasariui, poetas, apimtas įkvėpimo, sukūrė net du trečdalius dabar rinkinyje „Gyvenimo paraštėse“ išspausdintų kūrinių. Vėliau K. Kazlauskas nusprendė būsimą rinkinį papildyti eilėraščiais, kurie sukurti ankstesniais gyvenimo etapais.

Pasak poeto, pirmoje rinkinio „Gyvenimo paraštėse“ dalyje jo kūriniai atspindi šiandieninio, šiuolaikinio gyvenimo realijas.  Kitoje dalyje autorius eilėmis dalinasi prisiminimais apie šalies vietoves, kuriose teko dirbti.

Pirmasis K. Kazlausko eilėraštis parašytas ankstyvoje vaikystėje, ketvirtoje klasėje. Jo, deja, kūrėjas neišsaugojo. Sentimentai vaikystei ir gimtajam  kraštui padėjo pamatus tradicijai, kurią poetas kuria drauge su Pravieniškių pagrindinės mokyklos, kurioje mokėsi,  atstovais. Šioje švietimo įstaigoje vyksta K. Kazlausko kūrybos pristatymo renginiai.

Nors eilėraščių rinkinys „Gyvenimo paraštėse“ kol kas plačiajai publikai nepristatytas, K. Kazlausko kūryba sudomino Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos leidžiamo kūrybos ir tautotyros mėnraščio „Gintaro gimtinė“ redakciją, kuri publikavo poeto kūrybą.

„Kazlų Rūdos laikraščio“ inf.

 

Kazlų Rūda

Gūdžiais traukiniais beaidinti

per pasaulio kraštus,

žaliaskare,

snaudžianti mėnesienų

rausvuos ežeruos,

šilų apgobta, 

kylanti į saulės olimpą.

Suskausta rūdos geležim

tavo kojos,

įspaustos giliai

į bėgantį smėlžemį

po sunkiąja miesto našta.

Atsidūsti po dienos

vakarėjančiu dangum.

Virpulingai nuaidi

klajojančios gervės klyksmas.

Virš medžių iškyla

ir į dangų atsiremia 

elnio karūna.

Po plieno bėgių atodūsio

Sustingsta ramybės minutė,

kaip šventam pakylėjimui, 

žemei ir žmogui.

Klemensas Kazlauskas

KOMENTUOTI

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.