Į Sūduvos VVG teritoriją bus investuota 1 365 162 Eurų

0
222
Sūduvos VVG pirmininkė R. Kneizevičienė (kairėje) džiaugiasi, kad finansavimą gavusi strategija parengta savarankiškai ir profesionaliai

Liepos 27 dieną Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, Vilniuje, buvo pasirašyta Sūduvos vietos veiklos grupės Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“ paramos sutartis. Bendra paramos suma strategijai „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“ yra 1 365 162 Eurų.

Kazlų Rūdos savivaldybės (be Kazlų Rūdos miesto) ir Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos teritorijoje numatoma sukurti 16,5 darbo vietų, strategijoje daug dėmesio skiriama socialinių paslaugų plėtrai, teritorijoje esančių objektų pritaikymui turizmui, mažosios infrastruktūros gerinimui, kultūros tradicijų puoselėjimui ir bendruomeniškumo skatinimui.
Su visa strategija galima susipažinti čia: http://www.suduvosvvg.lt/wp-content/uploads/2015/10/Suduvos-VVG-strategija.pdf

Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo strategijos rengime: pildė anketas, dalyvavo diskusijose bei siuntė savo pasiūlymus. Džiaugiamės, kad dirbdami be jokių konsultantų sugebėjome parengti 100 balų vertą strategiją.

Artimiausiu metu planuojame parengti strategijos pristatymo grafiką visose bendruomenėse, kurių metu bus pristatoma strategijos galimybės kaimo žmonėms kurti naujus verslus bei įgyvendinti vietos bendruomenei aktualius projektus.

Visus, besidominčius ketinančius kaimo vietovėse pasinaudoti ES LEADER programos galimybėmis, kviečiame kreiptis į Sūduvos VVG pirmininkę Redą Kneizevičienę tel. 8 697 40662 arba el paštu redaknei@gmail.com

Reda Kneizevičienė,

Sūduvos VVG pirmininkė

KOMENTUOTI

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.