Patvirtinta Sūduvos VVG strategija 2014-2020 metams

0
541
Sūduvos VVG pirmininkė Reda Kneizevičienė (pirma iš dešinės), drauge su kolegomis iš Zarasų ir Ignalinos vietos veiklos grupių, džiaugėsi strategijų patvirtinimu

Birželio 1 d. buvo patvirtinta Sūduvos vietos veiklos grupės strategija „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais“. Ekspertai strategiją įvertino 100 balų, o jos įgyvendinimui skirta maksimali paramos suma – 1 365 162 Eur.

Taip pat buvo patvirtintos Alytaus, Elektrėnų, Kaišiadorių, Varėnos, Zarasų-Visagino, Ignalinos, Marijampolės, Ukmergės, Širvintų, asociacijos „Lamatos žemė“, Klaipėdos, Vilniaus ir Panevežio vietos veiklos grupių strategijos.
Sūduvos VVG veiklos teritorija – Kazlų Rūdos savivaldybės (be Kazlų Rūdos miesto) ir Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos teritorija, teritorijos dydis – 657,5 kv. km, teritorijoje 2014 m. buvo 10178 gyventojų.
Strategijoje numatyti 5 prioritetai, 75,09 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų numatoma skirti darbo vietų kūrimui. Bus sukurta 16,5 darbo vietų, vienos darbo vietos  – kaina 49 702 Eur.
Strategijoje daug dėmesio numatoma skirti ne tik darbo vietų kūrimui, socialinių paslaugų plėtrai, bet ir teritorijoje esančių objektų pritaikymui turizmui, mažosios infrastruktūros gerinimui, kultūros tradicijų puoselėjimui ir bendruomeniškumo skatinimui. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie dalyvavo strategijos rengime. 


Su Sūduvos VVG strategija galima susipažinti http://www.suduvosvvg.lt/wp-conte…/…/2016/06/Suduvos-VPS.pdf


Visus, besidominčius naujomis  ES LEADER programos galimybėmis, kviečiame kreiptis į Sūduvos VVG pirmininkę Redą Kneizevičienę. 


Reda Kneizevičienė, Sūduvos VVG pirmininkė

Jūsų komentaras

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.