Etnokultūrinė vaikų vasaros poilsio stovykla „Kupolė“

0
774
Stovyklos dalyviai su „Kazlų Rūdos laikraščio“ redaktoriumi M. Žitkumi diskutavo apie bendruomenės svarbą, saugojant ir puoselėjant etninės kultūros vertybes, asmenybės visapusišką augimą /Stovyklos „Kupolė“ archyvo foto

Jau daugiau kaip penkerius metus Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje organizuojama etnokultūrinė vaikų vasaros poilsio stovykla „Kupolė“. „Šiųmetė veikla orientuota į tai, ko turbūt labiausiai trūksta ir jaunimui, – bendruomeniškumą, – šypteli, o vėliau patikslina stovyklos vadovės. – Savaitė – minimalus laikas, bet siektinas tikslas ugdyti ne tik bendruomeniškumo jausmą ir tapatumą, bet ir domėjimąsi savo kraštu, puoselėjant etnokultūrą, formuojant socialinio, etninio, moralinio brendimo prielaidas ir vertybines nuostatas“.

Stovyklos „Kupolė“ veiklos partneriai – Kultūros centras, Viešoji biblioteka. Čia dvi dienas ir buvo įsikūrusios kūrybinės dirbtuvės. Mokiniai kartu su Kultūros centro etninės kultūros specialiste V. Filipova, „Kazlų Rūdos laikraščio“ redaktoriumi, Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininku M. Žitkumi kalbėjo, pateikė įžvalgas, samprotavo apie bendruomenės svarbą, saugojant ir puoselėjant etninės kultūros vertybes, asmenybės visapusišką augimą. Paminėtina tai, kad stovyklos dalyviai, tyrinėdami Sūduvos (Suvalkijos) krašto materialųjį ir nematerialųjį paveldą, ieškojo sąlyčio taškų su šiandien kuriama kultūra.

Etnokultūrinė stovykla „Kupolė“ turėjo galimybę stiprinti regioninę ir vietos bendruomenės tapatybę. Penkiolika gimnazijos 1-2 kl. mokinių pažintį su bendruomenių istorija ir etnokultūriniu paveldu pradėjo nuo Kazlų Rūdos savivaldybės. Antanavo, Bagotosios, Višakio Rūdos kultūros namų vadovai kultūrinei veiklai supažindino su savo bendruomenių tradicijomis, tradicinių amatų, kultūros paveldo puoselėjimu ir populiarinimu. Gelgaudiškio dvare mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Gelgaudiškio dvaras ir jo apylinkės“. Šios bendruomenės atstovas supažindino su dvaro atsiradimo, kūrimosi istorija, pasidžiaugė bendruomenės narių indėliu, puoselėjant ne tik dvaro, bet ir pačios bendruomenės aplinką, kultūrinį paveldą. Rumšiškių liaudies buities muziejuje išklausė paskaitą „Bendruomenė – tai kaimynystė, mūsų tautos tradicijų tąsa“, lankė liaudies buities muziejaus ekspozicijas. Pažaislio Kamaldulių vienuolyne dalyvavo pažintinėje ekskursijoje, klausė vienuolyno atsiradimo istoriją, susipažino su vienuolių bendruomene, lankė Švč. Mergelės Marijos apsilankymo pas Elžbietą bažnyčią. Anykščiuose kopė į Šv. Apaštalo avangelisto Mato bažnyčios bokštą, keliavo Medžių lajų taku, žvalgėsi po A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinį muziejų. „Arbatos magijoje“ dalyvavo edukacinėje programoje „Tautinio paveldo vaistažolių mišinių puoselėjimo tradicijos“.

Jaunam žmogui malonu keliauti, pažinti, pamatyti, bendrauti. Šią mintį kiekvieną rytą patvirtindavo ne vienas stovyklos dalyvis, teigdamas: „Tokia mūsų stovyklos „Kupolė“ nuostata“. Kur benukeliauta, su kuo bekalbėta, vaizdai, reginiai, žmonės pasakojo apie savo bendruomenės etnokultūrinį paveldą, tautos šaknis, tautos kultūros išlikimą.

Klausite, ko vertos septynios dienos, praleistos etnokultūrinėje vaikų vasaros poilsio stovykloje „Kupolė“? Atsakysime: „Ši stovyklos savaitė buvo įdomi, nes mes turiningai praleidome laiką, sužinojome daug naujų dalykų. Manau, tai išeis į naudą, nes etnokultūros žinios tikrai pravers lietuvių kalbos pamokose. <…> Ši stovykla buvo kupina nuotykių. Smagu dar geriau pažinti savo gimtąjį kraštą. <…> Man stovykla buvo gera proga pažinti klasės draugus, smagiai praleisti laiką, pagilinti žinias apie etnografinius regionus“.

Stovyklos „Kupolė“ dalyviai

KOMENTUOTI

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.