Galėsime pigiau kalbėti ir naršyti internete būdami užsienyje

0
1019

Nuo 2016 m. balandžio 30 dienos, įsigaliojus ES reglamentui, mažėja tarptinklinio ryšio paslaugų tarifai skambučiams, trumposioms žinutėms (SMS) ir mobiliajam internetui, o nuo 2017 m. birželio 15 dienos pokalbiai telefonu, SMS ir duomenų siuntimas būnant užsienyje turės būti nebrangesni nei būnant namuose.

Maksimalios leistinos tarptinklinio ryšio kainos pirmąkart įvestos 2007–aisiais ir nuo to laiko nuolat mažėjo.

Europos Parlamentas seniai ir ne kartą ragino valstybes nares visiškai atsisakyti tarptinklinio ryšio mokesčių.

Galiausiai 2015 m. birželio 30 dieną EP, Tarybos ir Europos Komisijos derybininkai pasiekė kompromisą dėl telekomunikacijų sektoriaus reformos, įskaitant tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimą nuo 2017 m. birželio 15 d. Europos Parlamentas jam pritarė pernai spalį.

„Balandžio 30–oji yra svarbi diena vartotojams. Jie galės mėgautis mažesniais tarptinklinio ryšio mokesčiais už telefoninius pokalbius, trumpųjų žinučių (SMS) ir duomenų siuntimą būdami kitoje ES šalyje. Tai – paskutinis žingsnis tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo nuo 2017 m. birželio mėn. link“, – teigė EP pranešimą šiuo klausimu parengusi Pilar del Castillo Vera (Europos liaudies partija, Ispanija).

Kainos už pokalbius, žinučių siuntimą ir duomenų perdavimą būnant užsienyje turėtų mažėti jau nuo rytojaus, balandžio 30 dienos, kai įsigalios pereinamasis laikotarpis.

Jo metu mobiliojo ryšio operatoriai už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu (angl. roaming) galės taikyti tik nedideles priemokas prie vidaus rinkoje taikomų tarifų. Jų suma negalės viršyti dabar galiojančių maksimalių leistinų tarptinklinio ryšio tarifų.

Pavyzdžiui, jei namuose už pokalbio minutę mokate 8 euro centus, išvykę į kitą ES šalį mokėsite ne daugiau nei 13 euro centų. Daugiau apie dabar galiojančius tarifus ir pereinamojo laikotarpio priemokas sužinosite pasitelkę lentelę apačioje.

Pasiektame susitarime taip pat numatyta teisinė atviro interneto ir tinklo neutralumo apsauga siekiant užtikrinti, kad internetas naudotojams būtų visiškai prieinamas ir atviras, nepriklausomai nuo interneto abonentinėje sutartyje nustatyto įkainio ar ryšio spartos.

Maksimalūs leistini tarptinklinio ryšio tarifai ir priemokos (euro centais be PVM)

Dabar galioja Nuo 2016 m. balandžio 30 d. iki 2017 m. birželio 14 d. Nuo 2017 m. birželio 15 d.
Pokalbio minutė (išeinantis skambutis) 19 Vidaus rinkos kaina + ne daugiau kaip 5 euro centai Naudojimasis mobiliuoju ryšiu būnant užsienyje = ta pati kaina kaip ir būnant namuose
Išsiųsta SMS 6 Vidaus rinkos kaina + ne daugiau kaip 2 euro centai
Perduotas megabaitas 20 Vidaus rinkos kaina + ne daugiau kaip 5 euro centai
Gauta SMS Nemokama
Pokalbio minutė (įeinantis skambutis) 5 Priemokos dydis neturėtų būti didesnis nei vidutinė maksimali didmeninė kaina, kurią judriojo ryšio operatorius, kurio abonentas skambina, už skambutį moka judriojo ryšio operatoriui, kurio abonentui skambinama.*

*Pereinamasis režimas iki kol Europos Komisija pasiūlys galutinį šio klausimo sprendimą

EP informacijos biuro inf.

Jūsų komentaras

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.