Vyks miesto bendrojo plano keitimo projekto viešas svarstymas

0
527

Informuojame, kad parengtas Kazlų Rūdos miesto bendrojo plano keitimo projektas (sprendiniai).

Planavimo pagrindas: Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 24 d. sprendimas Nr. TS IV(46)-2328 „Dėl Kazlų Rūdos miesto bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai: 

sudaryti sąlygas Kazlų Rūdos savivaldybės miesto strateginės plėtros 2013–2020 plano įgyvendinimui;

įteisinant daugiafunkcinį teritorijos naudojimą, pagerinti sąlygas privačių investicijų, kuriančių socialinę ir ekonominę gerovę, augimui ir tolygiai sklaidai, užtikrinant tinkamas gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą Kazlų Rūdos mieste;

išlaikyti ir tobulinti miesto centro, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių ir kitų teritorijų sistemą, peržiūrėti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetines teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos;

atsižvelgiant į įvykusius pokyčius, realizuojamą Rail Baltica europinės vėžės geležinkelio projektą, peržiūrėti susisiekimo sistemos sprendinius, užtikrinant racionalų susisiekimo sistemos funkcionavimą, paremtą susisiekimo sistemos naudotojų poreikiais bei ilgalaikiais Kazlų Rūdos miesto vystymo prioritetais;

suderinti miesto bendruomenės, investuotojų, savivaldybės ir valstybės interesus, nustatant efektyviu teritorijos naudojimu pagrįstus Kazlų Rūdos teritorijų naudojimo režimus ir reglamentus, išlaikant galiojančiame plane nustatytas miesto plėtros kryptis;

peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į bendrąjį planą;

išsaugoti galiojančiame bendrajame plane ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus savitus Kazlų Rūdos miesto kraštovaizdžio (miestovaizdžio) bruožus, miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklą, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tinklus;

sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų, kultūros paveldo vietovių, objektų ir jų teritorijų ženklų apsaugai, tvarkybai, tausojančiam naudojimui ir pažinimui.

Planavimo organizatorius: Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel./faksas (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt, interneto svetainė: www.kazluruda.lt.

Bendrojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė: www.sweco.lt.

Planavimo darbų programa patvirtinta Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. AT-216.Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas rengiamas trimis (parengiamasis, rengimo ir baigiamasis) etapais, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (arba) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos .Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo iniciatorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Viešas svarstymas: su parengtu teritorijų planavimo dokumento projektu susipažinti galima nuo 2016 m. balandžio 4 d. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje (112 kab.) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Parengto projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2016 m. balandžio 4 d. iki 2016 m. balandžio 19 d. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos II a. skelbimų lentoje.

Viešas svarstymas įvyks rytoj, balandžio 19 d. 16.00 val. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos posėdžių salėje (II a.). 

Jūsų komentaras

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.