Bendrasis miesto planas braižomas be visuomenės nuomonės

4
949
A. Bučinskas teigia, kad nesusikalbėjimų būtų galima išvengti, jei biurokratai neslapukautų /KRL foto

Balandžio 19 d. savivaldybėje svarstyti miesto bendrojo plano pakeitimai sulaukė aktyvaus vietos verslininkų ir miesto bendruomenės atstovų dalyvavimo.  Apie tokio posėdžio rengimą sužinoję iš plano rengėjų „Sweco Lietuva“, o ne iš savivaldybės administracijos, susirinkusieji negailėjo karčių žodžių svarbiausią miesto dokumentą biurokatinėse pinklėse pančiojantiems valdininkams.

Verslininkus papiktino savavališki biurokratų sprendimai pakeisti įmonių sklypų paskirtį nesikonsultuojant su žemės savininkais.  Pasak Kazlų Rūdos verslininkų klubo nario,  asociacijos „Kazlų Rūdos bendruomenė“ pirmininko Algimanto Bučinsko, savivaldybės nenoras į plano svarstymą įtraukti visuomenės atstovus – sunkiai suprantamas, o neretai atrodo, kad mokesčių mokėtojų išlaikomi klerkai miesto reikalus tvarko tarsi nuosave UAB’e.

Pasibaigus posėdžiui, A. Bučinskas sutiko atsakyti į „Kazlų Rūdos laikraščio“ klausimus apie tai, kuo piktinasi verslininkai ir kodėl abejojama dėl siūlomų miesto bendrojo plano keitimo sprendinių.

Kodėl miesto verslininkai ir bendruomenės nariai nepritaria siūlomiems bendrojo plano pakeitimams?

Praėjusių metų pabaigoje mus pasiekė žinia apie ketinimus keisti Kazlų Rūdos miesto bendrąjį planą ir rengiamus apribojimus kai kurių vietos verslo įmonių turimiems žemės sklypams. Tuomet verslininkai susirinko draugėn ir aiškinosi šią situaciją. Buvo nuspręsta nepritarti siūlomiems pakeitimams, nes paaiškėjo, kad jie naudingi tik penkiaženklę sumą už plano pakeitimą pasišovusiai sumokėti bendrovei „IKEA Industry Lietuva“.  Tuo metu kitoms Kazlų Rūdoje ir šalia miesto veikiančioms įmonėms buvo sugalvoti turimų žemės sklypų apribojimai, kurie kėlė grėsmę verslo veiklai ir plėtrai. Plano organizatoriui ir rengėjams pasiūlėme suvienodinti įmonių žemės sklypų paskirtį keičiant į pramonės ir sandėliavimo, nežiūrint, ar tai didelės, ar mažos įmonės.

Asociacijos „Kazlų Rūdos bendruomenė“ nariai Gedimino gatvėje pasiūlė numatyti vietą oro taršos matuoklio, kuris tikrintų užterštumą mieste, įrengimui, tačiau į šį prašymą nebuvo atsižvelgta. Savivaldybės atstovai tikino, kad jie „IKEA Industry Lietuva“  priekaištų neturi, o visi šios įmonės skleidžiamos taršos ir triukšmingumo kriterijai yra leidžiamose ribose. Mes, Kazlų Rūdos gyventojai, tikrai jaučiame, kad kažkas mieste su oru ne taip, užuodžiame keistus kvapus. Žvelgiant į „IKEA Industry Lietuva“ teritorijoje rūkstančius kaminus kartais atrodo, kad nuo tarybinių laikų mažai kas pasikeitė   ir tai mums kelia nerimą. Negalime nereaguoti į liūdnus pastarųjų kelių metų statistinius duomenis apie ženklų kvėpavimo takų ligų paūmėjimą miesto gyventojų tarpe. Dabartiniai teiginiai, kad su tarša viskas yra gerai, miesto bendruomenės neįtikina. Mūsų nuomone, oro taršos ir triukšmingumo lygio matavimus derėtų atlikti tuomet, kai „IKEA Industry Lietuva“  cechuose gamyba vyksta pilnu pajėgumu. Nežinomybė ir abejonės dėl taršos miestelėnus kamuoja metų metus, o pabandžius pasiūlyti sprendimą nerimui išsklaidyti, padėčiai išsiaiškinti prasideda atsikalbinėjimai. Kol šiuo klausimu nebus sąžiningo atvirumo, tol gyvensime abejonėse.

Kokius pasiūlymus plano pakeitimams teikėte? Ar į visus juos buvo atsižvelgta?

„Kazlų Rūdos bendruomenė“ šių metų sausio pabaigoje pateikė pasiūlymus plano organizatoriui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai,  plano rengėjams „Sweco Lietuva“ ir savivaldybės Tarybai. Dalinai  į mūsų prašymus buvo atsižvelgta,  tačiau staiga atsirado neprašytų apribojimų vietos verslininkų turimų žemės sklypų paskirčiai. Tai palietė įmonių, kuriose dirba kelios dešimtys Kazlų Rūdos gyventojų, verslo vystymo ir plėtros interesus. Verslininkai paprašė nebloginti esamos padėties, o valdininkai tai suprato savaip ir bendrajame miesto plane įmonių sklypų paskirtį pradėjo keisti pagal savo supratimą, prisidengdami gyventojų interesais. Kai paprašėme paaiškinti, kokiais būtent, atsakymų neišgirdome.

Kodėl, Jūsų nuomone, šio plano svarstymas sukėlė tiek ginčų?

Miesto bendrojo plano pakeitimų kūrimas vyko taip paslaptingai, kad tai tik augino verslininkų ir bendruomenės narių abejones dėl šio projekto skaidrumo. Plano organizatorius ir rengėjai viską derino tik tarpusavyje, konsultavosi turbūt tik su „IKEA Industry Lietuva“  atstovais, pamiršdami čia pat gyvenančius žmones ir veikiančias įmones. Miesto visuomenė nebuvo deramai informuojama, o svarbausia – plano keitimo viešinimas atliekamas ypač biurokratiškai. Pasipiktinimą kelia toks nesuprantamas savivaldybės elgesys. Bendrasis miesto planas – svarbiausias miesto vystymo dokumentas, o čia vyksta kažkokie keisti žaidimai po kilimu. Nesutinkame, kad taip būtų elgiamasi su savivaldybės gyventojais ir verslo atstovais.

Kaip vertinate savivaldybės mero Vytauto Kanevičiaus teiginius, kad verslininkų ir bendruomenės atstovų reiškiamas nepasitenkinimas dėl numatomų miesto bendrojo plano pakeitimų tėra politikavimas?

Tai tėra iškalbingas mero požiūris į vietos verslą ir gyventojus. Kiekvienas sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį. Meras yra politikas ir viską mato tik per politikavimo prizmę.  Tai, kad kai kurie miesto verslininkai yra visuomeniški, pilietiški, merui nepatinka, jam kliūva jų narystė politinėse partijose. Ar tai, kad pažeidžiami verslininkų ir jų įmonėse dirbančių darbuotojų interesai ir siekiama gintis, kad bandoma išsakyti savo pastebėjimus klaidingiems bendrojo plano pakeitimo sprendiniams, yra politikavimas? Absurdas.

Ar sutinkate su miesto bendrojo plano pakeitimų užsakovo, savivaldybės administracijos direktoriaus Valdo Kazlo nuomone, kad bendruomenės atstovų pasiūlymai – nereikšmingi?

Nesutinku. Kėlėme bendruomenei svarbius klausimus, mano nuomone, teikiame reikšmingus pasiūlymus planui. Pastebėjome negerumus, pasinaudojome savo teise nesutikti su plano pakeitimais. Aiškiai sakome, kad negalima išskirti vienų įmonių iš kitų tarpo. Turi būti sudarytos vienodos sąlygos įmonių veiklai.  Tik tuomet verslininkai galės vystyti savo veiklą ir taip prisidėti prie Kazlų Rūdos gerovės kūrimo.

Kokias didžiausias grėsmes įžvelgiate, jei bus patvirtinti šiuo metu siūlomi bendrojo plano pakeitimai?

Mano nuomone, trūksta strateginio savivaldybės mąstymo apie Kazlų Rūdos ateitį. Biurokratai nesivargina sudaryti gerų sąlygų vietos verslui, kad šis galėtų plėstis, statyti naujas gamyklas, kurti darbo vietas.

Dabartiniame miesto bendrojo plano pakeitime, mano įsitikinimu, tikrai netinkamoje vietoje siūloma statyti požeminį automobilių pravažiavimą po geležinkeliu (jį plano rengėjai siūlo įrengti šalia dabar esančio pėsčiųjų viaduko-red.past.). Dėl dabartinio pėsčiųjų viaduko gyventojai nuolat reiškia pasipiktinimą, o čia dar vieną įdomybę sugalvojo. Į siūlymus tokį požeminį pravažiavimą rengti kitoje vietoje nekreipiama dėmesio. Manau, kad dabartinis planuotojų siūlymas nekokybiškas. Neabejoju, kad dviejų lygių geležinkelio pervažos miestui reikia, tačiau kodėl apie tai nepasitarus su visuomene? Negi galvojama, kad gyventojai yra visiški kvailiai ir neturi gerų pasiūlymų? Kodėl tylima apie tai,  kad kyla grėsmė apskritai uždaryti abi dabar mieste veikiančias pervažas, kuomet pilnu pajėgumu RAIL Baltica bėgiais riedės traukiniai? Apie svarbiausius dalykus, kurie gali iš pagrindų keisti miesto gyvenimą, turi žinoti visi gyventojai, o ne tik siaura grupė žmonių.

Didžiule savivaldybės darbo problema vadinu viešumo nebuvimą. Savivaldybė nėra UAB, kurioje biurokratai gali elgtis kaip tinkami.

Nemalonu buvo girdėti, kuomet vienas iš verslininkų miesto plano svarstymo metu pareiškė ketinantis Kazlų Rūdoje plėsti gamybą ir norėtų sužinoti, kur galėtų įsigyti tinkamos žemės, o administracijos direktorius V. Kazlas replikavo, kad verslininkai turėtų tokių dalykų jo paprašyti. Tai elementarus pasityčiojimas. Ar valdžia tarnauja žmonėms, ar žmonės valdžiai? Valdininkams derėtų domėtis, kuo kvėpuoja savivaldybės gyventojai, kas jiems rūpi, kokios pagalbos reikia. Kartais rankos nusvyra nuo tokios savivaldos, kurioje valstybės tarnautojai nepadeda, o tik trukdo.

Kokių veiksmų ketinate imtis, jei ir toliau į gyventojų ir vietos verslininkų pasiūlymus bus nekreipiamas dėmesys?

Jei bus nusispjauta ant verslininkų prašymų, numota ranka į bendruomenės pasiūlymus, teks griebtis teisinių priemonių prieš tokį bekompromisinį bendrojo plano pakeitimų stūmimą. Tačiau, tikiuosi, visgi bus tariamasi su visuomene.

Apmaudu, kad vietos valdininkai negeba suprasti bendruomenės sąvokos, mūsų organizaciją („Kazlų Rūdos bendruomenę“ – red. past.) nuolat kaltindami tuo, kad neva savinamės teisę kalbėti miestelėnų vardu. Bendruomenė yra kiekvienas kazlųrūdietis, o mes esame ta aktyvioji gyventojų dalis, kuri turi noro ir galimybių prisidėti prie Kazlų Rūdos ateities kūrimo. Ne visi turi drąsos ginti savo teisę gyventi neužterštame mieste ir kritikuoti neatsakingus biurokratų veiksmus. Mums ne tas pats, kas ir kaip daroma Kazlų Rūdoje.

Prašysime savivaldybės Tarybos narių, kalbėsime su kiekvienu asmeniškai, kad jie nebalsuotų už tokius plano pakeitimus. Keista, kad svarstant bendrąjį miesto planą, posėdžiuose dalyvauja vos keli Tarybos nariai. O gal ir jų, kaip mūsų, taip pat niekas neinformuoja?

Keičiamame bendrajame miesto plane yra neblogų dalykų, tačiau ir verslininkai, ir visuomenininkai turi pasiūlymų, kurie neblogintų, o tik gerintų miesto ateities perspektyvas. Esu įsitikinęs, kad klesti tik tos savivaldybės, kuriuose jų vadovai su verslu bei bendruomenėmis tariasi ir glaudžiai bendradarbiauja.

„Kazlų Rūdos laikraščio“ inf.

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home/kazluruda/domains/kazluruda.info/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

4 KOMENTARAI

  1. Bėda ta, kad verslo , t.t ir Bučinsko interesai vieni, o paprastų gyventojų – ne verslininkų- kiti. Verslininkai nori sau patogiose vietose turėti galimybę plėtoti pramonę, sandėlius ir kt. , o paprasti žmonės už daugiabučio lango ar privačios valdos nori ramybės. Nenori girdėti kraunamų rąstų, statybinių medžiagų bildesio, girdėti – stambiagabaričių sunkiųjų mašimų ir jų mechanizmų ūžesio. Žalia veja ar medžiai gražiau nei rietuvės rąstų ar krūvos statybinių medžiagų, ar jas kraunantys kranai. Bėda ta, kad paprastas žmogelis, dirbdamas samdomu darbuotoju pas tą patį verslininką, neturi galimybės vaikščioti į tokius svarstymus, nes jam bus užrašyta pravaikšta. O verslininkas – savo laiko šeimininkas. Toks planas ir ,,landos“ jame kaip geriau sutvarkyti savo verslo reikalus – jo sėkmingo verslo tikslas. Kad verslininkai garsiai šaukia ir kritikuoja savo pačių laikraštyje tokį planą – nestebina. Bučinskas – konservatorius. Jo partija savivaldoje – liko opozicijoje. Skaitant žiniasklaidoje, kokie buvo lūkesčiai po rinkimų ir kaip susiklostė realybė – konservatoriai dabartinį merą ir jo aplinką kritikuos visur ir visada. Čia politika. O gyvenimas toks, kad verslo plėtros planai toli gražu neatspindi nei plačiosios visuomenės nuomonę, nei paprastų žmonių lūkesčius ar jų norą turėti gražų – pramoniniais objektais neužgriozdintą miestą.

  2. O man dzin-Bučinskas, Pučinskas, Vilčinskas ar kitas …inskas ir jo ineteresai, bet kai IKEA savaitgalio rytas paleidžia smarvę – nė vienas vietinis verslininkėlis taip nesugeba. O ponas,kur apie žalius plotus kalba -greičiausiai arba triušis arba algą gauna iš valstybės biudžeto. Man kai reikia ėsti -einu ieškoti darbo: į IKEA visų nepriima, į savivaldybę -ten savų užtenka. Tai vat ir belieka vietiniai darbdaviai. Visokių jų yra ir algas moka įvairiai, bet aš žolės ėsti nenoriu ir tie jūsų žali plotai man iki……. Nebus vietinių darbdavių- nebus darbo vietų, nebus ir algų( tegul ir kas antrą mėnesį )Čia greičiausia „papa“ savivaldybėje nepriverčia vietinių duoklės mokėti, vat ir jums politika gaunasi. Nes aš, kaip vietinis vatnikas, nejaučiau,nejaučiu ir turbūt ir nepajausiu „rūpesčio mano aplinka“ 🙂

  3. Tai ko taip besirūpinantys „paprastų“ (kas per pavadinimas) gyventojų interesais Rūpintojėliai viešus svarstymus su gyventojais daro tokiu nepatogiu laiku, kai ne visi gali dalyvauti? Gal kad kuo mažiau gyventojų dalyvautų ir žinotų, kad planuojant pervažas ir viadukus durnose vietose planuojama paimti „visuomenės“ labui keletą namukų Esperanto, Borisevičiaus, Sporto ir aplinkinėse gatvėse ir juos nugriauti? Nes jie maišys „paprastų“ gyventojų interesui čia važinėti. Kodėl nėra jokios diskusijos apie tai? Gal šiandien darote remontą name netoli dabartinio viaduko, bet jis jau pasmerktas Rupintojėlių galvose, nes kas čia vienas kitas namas… Jei būtų įdomi žmonių nuomonė – rastų valdžia būdų ją sužinoti, bet dabar ta nuomonė niekam neįdomi…

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.